SlovenskyEnglishPolski
Pribylina village official webpage
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanuj

Welcome to the official website of the Municipality Pribylina

Výzva na predloženie ponuky "Zberný dvor a stojiská"

23.10.2017: Obec Pribylina, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Zberný dvor a stojiská“

More

Oznámenie termínu konania zasadnutia OZ v Pribyline

12.10.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

VOĽBY do VÚC ŽSK 2017

26.09.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

22.09.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Oznam k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

21.08.2017: Obec Pribylina v zmysle pokynov k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, a to: pribylina@pribylina.sk

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pribyline

16.08.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Oznámenie termínu konania zasadnutia OZ v Pribyline

10.08.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Výzva na predloženie ponuky "Zberný dvor a stojiská"

27.07.2017: Obec Obec Pribylina, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Zberný dvor a stojiská“

More

Záverečný účet obce za rok 2016

31.05.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Obec Pribylina prijme opatrovateľku

14.03.2017: čiastočný úväzok /2 hodiny denne/ s nástupom ihneď. Bližšie informácie na tel.č. 0445293210.

Verejné zhromaždenie majiteľov rekreačných chát

24.01.2017: Zhromaždenie sa uskutoční dňa 26. augusta 2017 o 9,30 hod. v Kultúrnom dome v Pribyline.

Rozpočet obce Pribylina na rok 2017 a prognóza rozpočtu na roky 2018-2019

15.12.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Pripravovaná oblasť pre IBV Pribylina

29.09.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Prieskum trhu : Odkanalizovanie splaškových vôd ul. Mateja Šuňavca Pribylina - II. etapa

04.07.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Schválený záverečný účet obce za rok 2015

29.06.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Schválený rozpočet obce na roky 2016-2018

14.12.2015: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Information about the village

The village of Pribylina lies at an altitude of 745 m above sea level, beneath the confluence of the rivers Račkov and Belá. It was found in 1331.

More

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

News

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Calendar of Events

« október » « 2017 »
po ut st št pi so ne
Date: 0.10.2017
Date: 0.10.2017
Date: 0.10.2017
Date: 0.10.2017
Date: 0.10.2017
Date: 00.10.2017
1
Date: 01.10.2017
2
Date: 02.10.2017
3
Date: 03.10.2017
4
Date: 04.10.2017
5
Date: 05.10.2017
6
Date: 06.10.2017
7
Date: 07.10.2017
8
Date: 08.10.2017
9
Date: 09.10.2017
10
Date: 10.10.2017
11
Date: 11.10.2017
12
Date: 12.10.2017
13
Date: 13.10.2017
14
Date: 14.10.2017
15
Date: 15.10.2017
16
Date: 16.10.2017
17
Date: 17.10.2017
18
Date: 18.10.2017
19
Date: 19.10.2017
20
Date: 20.10.2017
21
Date: 21.10.2017
22
Date: 22.10.2017
23
Date: 23.10.2017
24
Date: 24.10.2017
25
Date: 25.10.2017
26
Date: 26.10.2017
27
Date: 27.10.2017
28
Date: 28.10.2017
29
Date: 29.10.2017
30
Date: 30.10.2017
31
Date: 31.10.2017
Date: 32.10.2017
Date: 33.10.2017
Date: 34.10.2017
Date: 35.10.2017
Date: 36.10.2017