SlovenskyEnglishPolski
Pribylina village official webpage
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanuj

Welcome to the official website of the Municipality Pribylina

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pribyline

12.01.2018: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Schválený rozpočet Obce Pribylina

20.12.2017: na rok 2018 a prognóza na roky 2019-2020

More

Návrh rozpočtu obce Pribylina na rok 2018 a prognóza rozpočtu na roky 2019 - 2020

22.11.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pribylina na 1. polrok 2018

15.11.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Výzva na predloženie ponuky "Zberný dvor a stojiská"

23.10.2017: Obec Pribylina, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Zberný dvor a stojiská“

More

Záverečný účet obce za rok 2016

31.05.2017: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Rozpočet obce Pribylina na rok 2017 a prognóza rozpočtu na roky 2018-2019

15.12.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Pripravovaná oblasť pre IBV Pribylina

29.09.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Prieskum trhu : Odkanalizovanie splaškových vôd ul. Mateja Šuňavca Pribylina - II. etapa

04.07.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Schválený záverečný účet obce za rok 2015

29.06.2016: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Schválený rozpočet obce na roky 2016-2018

14.12.2015: Bližšie informácie nájdete po kliknutí na na tlačítko viac.

More

Information about the village

The village of Pribylina lies at an altitude of 745 m above sea level, beneath the confluence of the rivers Račkov and Belá. It was found in 1331.

More

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

News

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Calendar of Events

« január » « 2018 »
po ut st št pi so ne
1
Date: 01.01.2018
2
Date: 02.01.2018
3
Date: 03.01.2018
4
Date: 04.01.2018
5
Date: 05.01.2018
6
Date: 06.01.2018
7
Date: 07.01.2018
8
Date: 08.01.2018
9
Date: 09.01.2018
10
Date: 10.01.2018
11
Date: 11.01.2018
12
Date: 12.01.2018
13
Date: 13.01.2018
14
Date: 14.01.2018
15
Date: 15.01.2018
16
Date: 16.01.2018
17
Date: 17.01.2018
18
Date: 18.01.2018
19
Date: 19.01.2018
20
Date: 20.01.2018
21
Date: 21.01.2018
22
Date: 22.01.2018
23
Date: 23.01.2018
24
Date: 24.01.2018
25
Date: 25.01.2018
26
Date: 26.01.2018
27
Date: 27.01.2018
28
Date: 28.01.2018
29
Date: 29.01.2018
30
Date: 30.01.2018
31
Date: 31.01.2018
Date: 32.01.2018
Date: 33.01.2018
Date: 34.01.2018
Date: 35.01.2018