SlovenskyEnglishPolski
Pribylina village official webpage
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Vypaľovanie trávnatých porastov je prísne zakázané

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú nezodpovednou ľudskou činnosťou. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale každoročne sa tento jav opakuje, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši na Vás obracia na s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi, a to:

  • nevypaľovať suché trávnaté porasty;
  • nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť;
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené - napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste;
  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese.

Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100 €. V priestupkovom konaní môže byť občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty uložené pokarhanie alebo pokuta až do výšky 331 €, právnickej osobe až do výšky 16 596 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým, a preto sa správajme v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

 

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

  • nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť využívať len ohniská, ktoré sú bezpečné a určené pre tento účel neodhadzovať neuhasené cigarety nevypaľovať suché trávnaté porasty
  • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.) v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 - tiesňová linka, č. tel. 112 - linka integrovaného záchranného systému), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.

Upozorňujeme občanov, že vypaľovanie bylín, kríkov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, je podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331,- €.

Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém, hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

News

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Calendar of Events

« marec » « 2024 »
po ut st št pi so ne
Date: 0.03.2024
Date: 0.03.2024
Date: 0.03.2024
Date: 00.03.2024
1
Date: 01.03.2024
2
Date: 02.03.2024
3
Date: 03.03.2024
4
Date: 04.03.2024
5
Date: 05.03.2024
6
Date: 06.03.2024
7
Date: 07.03.2024
8
Date: 08.03.2024
9
Date: 09.03.2024
10
Date: 10.03.2024
11
Date: 11.03.2024
12
Date: 12.03.2024
13
Date: 13.03.2024
14
Date: 14.03.2024
15
Date: 15.03.2024
16
Date: 16.03.2024
17
Date: 17.03.2024
18
Date: 18.03.2024
19
Date: 19.03.2024
20
Date: 20.03.2024
21
Date: 21.03.2024
22
Date: 22.03.2024
23
Date: 23.03.2024
24
Date: 24.03.2024
25
Date: 25.03.2024
26
Date: 26.03.2024
27
Date: 27.03.2024
28
Date: 28.03.2024
29
Date: 29.03.2024
30
Date: 30.03.2024
31
Date: 31.03.2024