SlovenskyEnglishPolski
Pribylina village official webpage
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

pridané: 13.06.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Podanie kandidátnej listiny

Kandidát bez politickej príslušnosti a Politická strana alebo koalícia podávajú kandidátnu listinu v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, najneskôr  60 dní  predo dňom konania volieb t. j. najneskôr 30. augusta 2022

zapisovateľovi miestnej volebnej komisie: Ing. Zuzana Fleischhackerová

Tel. 044/5293 210, e-mail: pribylina@pribylina.sk

Obecný úrad Pribylina, úradné hodiny: PO, UT, ŠT: 7:15-11:45, 12:15-15:15

                                               ST: 7:15-11:45, 12:15-16:30

                                               PIA: 7:15-11:45, 12:15-14:00

Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom (osobne kandidátom bez politickej príslušnosti) a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zverejňuje obec Pribylina informáciu, že ku dňu vyhlásenia volieb 10.6.2022 mala obec Pribylina 1327 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov OZ a starostu v obci Pribylina: 100.

Všetky informácie, tlačivá a vzory sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Calendar of Events

« september » « 2022 »
po ut st št pi so ne
Date: 0.09.2022
Date: 0.09.2022
Date: 00.09.2022
1
Date: 01.09.2022
2
Date: 02.09.2022
3
Date: 03.09.2022
4
Date: 04.09.2022
5
Date: 05.09.2022
6
Date: 06.09.2022
7
Date: 07.09.2022
8
Date: 08.09.2022
9
Date: 09.09.2022
10
Date: 10.09.2022
11
Date: 11.09.2022
12
Date: 12.09.2022
13
Date: 13.09.2022
14
Date: 14.09.2022
15
Date: 15.09.2022
16
Date: 16.09.2022
17
Date: 17.09.2022
18
Date: 18.09.2022
19
Date: 19.09.2022
20
Date: 20.09.2022
21
Date: 21.09.2022
22
Date: 22.09.2022
23
Date: 23.09.2022
24
Date: 24.09.2022
25
Date: 25.09.2022
26
Date: 26.09.2022
27
Date: 27.09.2022
28
Date: 28.09.2022
29
Date: 29.09.2022
30
Date: 30.09.2022
Date: 31.09.2022
Date: 32.09.2022