SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficialna strona internetowa miejscowośći
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Výsledok triedenia odpadu v obci Pribylina za rok 2023

pridané: 17.05.2024

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK v roku 2023 odviezla zo zberných nádob v našej obci celkom 121 992 kg triedeného odpadu – plastov, skla, papiera, obalov z kovov a nápojových kartónov).

VEĽKÁ POCHVALA PATRÍ VŠETKÝM OBČANOM, KTORÍ SEPARUJÚ ODPAD!

Oproti roku 2022 sme vlani vyseparovali viac papiera (o 1167 kg) a viac skla (o 5168 kg). Zálohovanie obalov sa odrazilo na znížení množstva vyseparovaných plastov ( menej o 3752 kg) a kovových obalov ( menej o 858 kg).

Celkové percento triedenia odpadu za rok 2023 bolo 38,582 %.

Podrobnosti nájdete v časti Hospodárenie s odpadmi.

 

Od budúceho roka nás čaká povinná úprava zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku, dôsledkom bude ďalšie zvýšenie nákladov na likvidáciu odpadu. Aj z tohto dôvodu dôrazne žiadame všetkých občanov, aby dôsledne dodržiavali pravidlá nakladania s odpadom, najmä:

  • Do ZMESOVÉHO ODPADU (čierne nádoby) patrí len taký odpad, ktorý sa nedá inak vyseparovať! Pokiaľ bude v zbernej nádobe nevhodný obsah (napr. plasty, sklo, stavebný odpad, zelený odpad, zemina, kamene, a pod.), bude vlastník vyzvaný, aby si odpad vytriedil.
  • Zriaďte si v domácnosti extra kôš na plasty a papier, sklo odkladajte bokom. Uvidíte, že to je jednoduché – budete mať dobrý pocit, že šetríte výdavky za likvidáciu odpadu  a šetríte aj životné prostredie.
  • Popol sypte do nádob až po vychladnutí, inak hrozí riziko zapálenia odpadu v aute alebo na smetisku!
  • Používajte správne farebné značenie zberných nádob: Žltá na PLASTY, Modrá na PAPIER , Čierna na KOMUNÁLNY ODPAD. Pokiaľ už vlastníte nádobu inej farby, musí byť označená veľkým nápisom PLAST, PAPIER alebo KOMUNÁLNY ODPAD, ktorý je čitateľný, nezmazateľný a umiestnený na viditeľnom mieste.
  • Využívajte odvoz plastov a papiera od rodinných domov! Vývoz PLASTOV a PAPIERA sa vykonáva ráno od 6:30 hod., vrecia alebo nádoby je potrebné vyložiť pred rodinný dom na viditeľné miesto.
  • V pergolách sa zbiera len PAPIER a SKLO. Všetky 1100 l kontajnery na PLASTY boli z pergol stiahnuté, pretože odpad v nich obsahoval príliš veľa nežiadúcich zložiek. Pokiaľ bude znečistený aj obsah nádob na PAPIER, bude obec nútená ich stiahnuť tiež.
  • Obaly stláčajte, PAPIER nesmie na daždi alebo v snehu zmoknúť! – surovina sa tým znehodnotí a pracovníci VPS mokrý papier neodvezú.
  • Zberný dvor (za predajňou Potraviny Šoporová) je otvorený každú stredu od 14:30 do15:30 hod., zbiera sa: stavebný odpad (za poplatok), nábytok, koberce, matrace, elektro-odpad, pneumatiky.
  • Biologicky rozložiteľný odpad recyklujte v domácich kompostéroch alebo ho môžete odvážať na kompostovisko pri ZŠ. Pozor, na kompostovisku nikdy nemiešajte drevný odpad so zeleným odpadom, aby ho bolo možné ďalej zhodnocovať! Odpad vysýpajte vždy až celkom dozadu, aby sa efektívne využil priestor kompostoviska, a aby ste mali kam sypať aj nabudúce.
  • Odkladajte aj textil – zbiera  sa 2x ročne v určených termínoch.

Trieďte odpad, odrazí sa to na výške poplatku za odvoz odpadu v roku 2025!

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Aktualności

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendarium

« júl » « 2024 »
po ut st št pi so ne
1
Date: 01.07.2024
2
Date: 02.07.2024
3
Date: 03.07.2024
4
Date: 04.07.2024
5
Date: 05.07.2024
6
Date: 06.07.2024
7
Date: 07.07.2024
8
Date: 08.07.2024
9
Date: 09.07.2024
10
Date: 10.07.2024
11
Date: 11.07.2024
12
Date: 12.07.2024
13
Date: 13.07.2024
14
Date: 14.07.2024
15
Date: 15.07.2024
16
Date: 16.07.2024
17
Date: 17.07.2024
18
Date: 18.07.2024
19
Date: 19.07.2024
20
Date: 20.07.2024
21
Date: 21.07.2024
22
Date: 22.07.2024
23
Date: 23.07.2024
24
Date: 24.07.2024
25
Date: 25.07.2024
26
Date: 26.07.2024
27
Date: 27.07.2024
28
Date: 28.07.2024
29
Date: 29.07.2024
30
Date: 30.07.2024
31
Date: 31.07.2024
Date: 32.07.2024
Date: 33.07.2024
Date: 34.07.2024
Date: 35.07.2024