SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Plasty a papier sa budú vyvážať priamo od rodinných domov

pridané: 27.12.2022

   Od 1.1.2023 vstupuje do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá zavádza tzv. nulovú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber plastov a papiera od producentov v rodinných domoch.

   Spoločnosť Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a Obec Pribylina Vám v najbližších dňoch budú za týmto účelom distribuovať 120 l plastové vrecia – 1 ks žlté na plasty a 1 ks modré na papier.

 • Vrecový zber plastov a papiera z rodinných domov budú vykonávať pracovníci VPS v termínoch, ktoré Vám budú vopred oznámené hlásením v miestnom rozhlase. Predbežne sa plánuje vývoz vrecového zberu plastov 1x mesačne a vrecového zberu papiera 1x za 3 mesiace, harmonogram vývozov bude zverejnený neskôr po odskúšaní a doladení nového systému.
 • Zberné nádoby v pergolách Vám budú k dispozícii aj naďalej, upraví sa počet a frekvencia výsypov.
 • Zber skla ostáva bez zmeny – sklo sa aj naďalej bude zbierať len do zberných nádob v pergolách.
 • Vrecový zber sa týka len zberu z rodinných domov, bytové domy budú mať k dispozícii 1100 l zberné nádoby.
 • Pokiaľ máte svoju 120/240 litrovú žltú alebo modrú nádobu na separovaný zber, môžete ju používať. Pokiaľ ju v deň vývozu vyložíte, vytriedený odpad Vám pracovníci VPS vysypú.
 • Dbajte na čistotu obsahu! V prípade, že pracovníci VPS zistia prítomnosť nevhodných zložiek, vrece/nádoba Vám nebude vysypaná. Čistotu obsahu dôsledne dodržujte aj v pergolách – každá nežiadúca prímes znehodnotí obsah celej nádoby, takýto obsah sa musí pretriediť, náklady na pretriedenie sa v konečnom dôsledku odrazia na zvýšení nákladov za odvoz odpadu a tým aj na zvýšení poplatku pre občana.
 • Do žltého vreca/nádoby patrí: obaly z plastov, fólie, polystyrén baliaci, tetrapaky, kovové obaly, plechovky a konzervy.
 • Do žltého vreca/nádoby nepatrí: znečistené obaly so zbytkami potravín a chemikálií, guma, molitan, stavebný polystyrén, iné materiály.
 • Do modrého vreca/nádoby patrí: noviny, časopisy, letáky, kartóny (krabice je potrebné rozrezať).
 • Do modrého vreca/nádoby nepatrí: znečistený mokrý mastný papier, papier na pečenie, plienky, tapety, odpad s kovovými a plastovými časťami, iné materiály.
 • Zberný dvor (za Potravinami Šoporová) bude fungovať ako doteraz – otvorený každú stredu od 14:30 do 15:30. Na zbernom dvore sa zbiera: elektrospotrebiče (kompletné!), pneumatiky, nábytok, objemný odpad a stavebný odpad. Za prevzatie stavebného odpadu vystavíme faktúru podľa cenníka.
 • Odporúčame Vám objednať si na obecnom úrade zasielanie SMS správ s hlásením miestneho rozhlasu, aby ste mali vždy čerstvé informácie. Z kapacitných dôvodov vieme zasielať SMS len na jedno telefónne číslo na jednu domácnosť.

  Odvoz zmesového komunálneho odpadu bude v roku 2023 prebiehať ako doteraz, vývoz 1x týždenne vo štvrtok, prípadné zmeny budú oznámené hlásením v miestnom rozhlase.

   Povinnosť upravovať odpad pred uložením na skládku sa v poslednej chvíli posunula o rok, vďaka tomu sme sa vyhli avizovanému 100% zvýšeniu poplatkov. Poplatky za odvoz odpadu v obci Pribylina v roku 2023 sa oproti roku 2022 zvýšujú o 4 , občania zaplatia 20 € a chatári 34 €.

   Získali sme rok času na to, aby sme sa pripravili na povinnú úpravu odpadu od 1.1.2024. Vieme, že cena za úpravu bude vysoká, náklady si vieme znížiť jedine znížením množstva vyprodukovaného zmiešaného komunálneho odpadu. Všetci občania musia odpad dôsledne triediť. Do čiernej nádoby na zmiešaný komunálny odpad v žiadnom prípade nepatria tieto zložky:

 • Plasty, tetrapaky, kovové obaly, sklo, papier, ani čokoľvek iné, čo sa dá vytriediť.
 • Biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) - napr. šupky z ovocia a zeleniny, lístie a zelený odpad zo záhrady sa na smetisko vyvážať nesmie! Pokiaľ sa pri vývoze zistí jeho prítomnosť v čiernej zbernej nádobe, nebude vysypaná a bude potrebné jej obsah pretriediť.
 • BRKO je cennou surovinou a patrí do Vášho kompostéra, vytvorí sa z neho kompost ktorý viete znova využiť.
 • BRKO je možné vyvážať na obecné kompostovisko pri ČOV. Konáre a drevný odpad sa následne štiepkujú. Rozložené vňate a tráva sa zaorú do pôdy, preto je potrebné ich ukladať extra aby sa navzájom nezmiešali.

Obec upravuje spôsob nakladania s odpadom na území obce v prijatom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, je oprávnená vykonávať kontroly a ukladať pokuty za porušenie predpisov.

Trieďte odpad, oplatí sa to.

Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« jún » « 2023 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.06.2023
Dátum: 0.06.2023
Dátum: 00.06.2023
1
Dátum: 01.06.2023
2
Dátum: 02.06.2023
3
Dátum: 03.06.2023
4
Dátum: 04.06.2023
5
Dátum: 05.06.2023
6
Dátum: 06.06.2023
7
Dátum: 07.06.2023
8
Dátum: 08.06.2023
9
Dátum: 09.06.2023
10
Dátum: 10.06.2023
11
Dátum: 11.06.2023
12
Dátum: 12.06.2023
13
Dátum: 13.06.2023
14
Dátum: 14.06.2023
15
Dátum: 15.06.2023
16
Dátum: 16.06.2023
17
Dátum: 17.06.2023
18
Dátum: 18.06.2023
19
Dátum: 19.06.2023
20
Dátum: 20.06.2023
21
Dátum: 21.06.2023
22
Dátum: 22.06.2023
23
Dátum: 23.06.2023
24
Dátum: 24.06.2023
25
Dátum: 25.06.2023
26
Dátum: 26.06.2023
27
Dátum: 27.06.2023
28
Dátum: 28.06.2023
29
Dátum: 29.06.2023
30
Dátum: 30.06.2023
Dátum: 31.06.2023
Dátum: 32.06.2023