SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Tlačivá na stiahnutie

 1. Hlásenie k dani za ubytovanie
 2. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 3. Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 4. Ohlásenie drobnej stavby
 5. Ohlásenie drobnej stavby - prípojka
 6. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 7. Ohlásenie stavebných úprav - byt
 8. Oznámenie k dani za ubytovanie
 9. Oznamovacia povinnosť - kultúra
 10. Oznámenie zámeru usporiadať verejné športové podujatie
 11. Podklady k spracovaniu smútočnej rozlúčky
 12. Priznanie k miestnemu poplatku
 13. Prehlásenie
 14. Priznanie k miestnym daniam
 15. Splnomocnenie
 16. Žiadosť o pridelenie bytu
 17. Žiadosť o identifikáciu stavby
 18. Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku
 19. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
 20. Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 21. Žiadosť o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 22. Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu
 23. Žiadosť o povolenie stavby, zmeny a užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 24. Žiadosť o povolenie výkopových prác
 25. Žiadosť o povolenie výrubu drevín
 26. Žiadosť o stavebné povolenie
 27. Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
 28. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 29. Žiadosť o vydanie súhlasu k podnikateľskej činnosti v obci a odsúhlasenie času predaja
 30. Žiadosť o záber verejného priestranstva
 31. Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
 32. Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 33. Žiadosť o zrušenie, zmenu súpisného čísla
 34. Žiadosť o povolenie stavby studne a odber podzemnej vody
 35. Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZO – ČOV
 36. Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 37. Návrh na zmenu užívania stavby
 38. Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
 39. Predĺženie platnosti stavebného povolenia
 40. Stiahnutie žiadosti
 41. Uloženie opatrenia na cudzom pozemku
 42. Vyhlásenie stavebného dozoru
 43. Zmena lehoty dokončenia stavby
 44. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 45. Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby
 46. Žiadosť o predĺženie lehoty na doloženie dokladov
 47. Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« máj » « 2024 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.05.2024
Dátum: 00.05.2024
1
Dátum: 01.05.2024
2
Dátum: 02.05.2024
3
Dátum: 03.05.2024
4
Dátum: 04.05.2024
5
Dátum: 05.05.2024
6
Dátum: 06.05.2024
7
Dátum: 07.05.2024
8
Dátum: 08.05.2024
9
Dátum: 09.05.2024
10
Dátum: 10.05.2024
11
Dátum: 11.05.2024
12
Dátum: 12.05.2024
13
Dátum: 13.05.2024
14
Dátum: 14.05.2024
15
Dátum: 15.05.2024
16
Dátum: 16.05.2024
17
Dátum: 17.05.2024
18
Dátum: 18.05.2024
19
Dátum: 19.05.2024
20
Dátum: 20.05.2024
21
Dátum: 21.05.2024
22
Dátum: 22.05.2024
23
Dátum: 23.05.2024
24
Dátum: 24.05.2024
25
Dátum: 25.05.2024
26
Dátum: 26.05.2024
27
Dátum: 27.05.2024
28
Dátum: 28.05.2024
29
Dátum: 29.05.2024
30
Dátum: 30.05.2024
31
Dátum: 31.05.2024
Dátum: 32.05.2024
Dátum: 33.05.2024