SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Upozornenie Správy ciest ŽSK na nelegálne zásahy do cestnej komunikácie a jej príslušenstva na cestách II. a III. triedy

pridané: 19.07.2023

V mesiaci apríl až jún tohto roku vykonali pracovníci SC ŽSK jarné a bežné prehliadky ciest II. a III. triedy v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok, pričom bolo zistené, že vznikajú nelegálne napojenia alebo odstavné plochy, a teda nie sú dodržané podmienky Zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikácia, kde $3b hovorí o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov, resp. spevnených parkovacích plôch, napr. pri rodinných domoch, obchodných prevádzkach, reštauráciách, autoservisoch, školách a pod.

Upozorňujeme občanov, že zásah do cestnej komunikácie alebo cestného príslušenstva, ktoré je v majetku ŽSK, podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu/schváleniu správcu pozemnej komunikácie, a to SC ZSK - TSU závod Liptov a zároveň povoleniu/rozhodnutiu príslušného Okresného úradu - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!

Nie je možné bez príslušných povolení zriaďovať parkoviská, odstavené plochy, prístupy na pozemky, robiť úpravy v odvodnení a vjazdoch do domov alebo prevádzok (zasypanie, prekrytie, osadenie inžinierskych sietí a iné) alebo na mostné objekty umiestňovať reklamné zariadenia, prípadne na nosiče dopravných značiek umiestňovať reklamné banery ani iné tabuľky!

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« september » « 2023 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.09.2023
Dátum: 0.09.2023
Dátum: 0.09.2023
Dátum: 00.09.2023
1
Dátum: 01.09.2023
2
Dátum: 02.09.2023
3
Dátum: 03.09.2023
4
Dátum: 04.09.2023
5
Dátum: 05.09.2023
6
Dátum: 06.09.2023
7
Dátum: 07.09.2023
8
Dátum: 08.09.2023
9
Dátum: 09.09.2023
10
Dátum: 10.09.2023
11
Dátum: 11.09.2023
12
Dátum: 12.09.2023
13
Dátum: 13.09.2023
14
Dátum: 14.09.2023
15
Dátum: 15.09.2023
16
Dátum: 16.09.2023
17
Dátum: 17.09.2023
18
Dátum: 18.09.2023
19
Dátum: 19.09.2023
20
Dátum: 20.09.2023
21
Dátum: 21.09.2023
22
Dátum: 22.09.2023
23
Dátum: 23.09.2023
24
Dátum: 24.09.2023
25
Dátum: 25.09.2023
26
Dátum: 26.09.2023
27
Dátum: 27.09.2023
28
Dátum: 28.09.2023
29
Dátum: 29.09.2023
30
Dátum: 30.09.2023
Dátum: 31.09.2023