SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2

Hlásenia v miestnom rozhlase

12.05.2020

Odvoz komunálního odpadu z domácností bude v stredu 13.05.2020 a aj v ďalších týždňoch sa bude vykonávať vždy v stredu.


07.05.2020

Evanjelická farárka Mgr. Erika Pospíšilová oznamuje svojim veriacim, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, odporúčania Ministerstva vnútra SR a usmernenia Zboru biskupov ECAV na Slovensku už v najbližšiu nedeľu t. j. 10.mája 2020 o 10.00 hod. sa uskutočnia v Evanjelickom kostole Služby Božie.
Tie sa budú konať v súlade s nariadenými bezpečnostnými opatreniami:

 • Vstup do kostola len s nasadeným rúškom a rukavicami
 • Kto nebude mať rukavice, použije dezinfekciu, ktorá sa nachádza pri vstupe do kostola.
 • Každá druhá lavica v kostole zostane prázdna.
 • Posadiť sa je možné len na označených miestach v kostole – tie sú v 2m rozostupoch. Členovia rodín žijúci v jednej domácnosti môžu sedieť spolu, vedľa seba v jednej lavici.
 • Ľudí mladších než 60 rokov žiadame, aby sedeli na chóre.
 • Ruky na záver bohoslužieb sa nepodávajú.
 • Každý si na bohoslužby prinesie vlastný spevník.
 • Aj pri vychádzaní z kostola po skončení bohoslužieb je potrebné dodržať odstup 2m od ľudí.

Tešíme sa na spoločné stretnutie pri Božom slove!


06.05.2020

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude od stredy 6.5.2020  otvorená.

Prosíme čitateľov , aby v knižnici nosili rúško a dodržiavali odstup.


Vážení zákazníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti

na základe  mimoriadnych opatrení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prijatých proti šíreniu ochorenia Covid-19

dovoľujeme si Vás požiadať o nahlásenie stavu vodomeru.

Nahlásený stav vodomeru použije Liptovská vodárenská spoločnosť  ako podklad pre vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry za vodné.

Stav vodomeru nahláste v dňoch 7.mája až 14. mája 2020

 • telefonicky na bezplatné číslo  0800 162 334,
 • e-mailom na adresu odpocty@lvsas.sk
 • formulárom stav vodomeru, ktorý nájdete na webovej stránke

Liptovskej vodárenskej spoločnosti www.lvsas.sk.

V prípade, ak Liptovská vodárenská spoločnosť nebude mať k dispozícii stav Vášho vodomeru do 15. 5. 2020, množstvo vodného a stočného Vám stanoví a vyfakturuje priemerom. Pre výpočet množstva vodného a stočného použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody za predchádzajúce spoplatnené fakturačné obdobie.


Tento týždeň sa bude odvoz komunálneho odpadu vykonávať vo štvrtok 7. mája.

Nakoľko boli zrušené špeciálne opatrenia na skládke odpadu v LH, od budúceho týždňa sa bude odvoz odpadu v obci Pribylina vykonávať normálne,v stredu.


28.04.2020

Vedúca pošty oznamuje, že s účinnosťou od 24. apríla 2020 až do odvolania Pošta umožňuje v čase od 9:00 do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
Dňa 29.04.2020 /v stredu/ bude pošta v čase od 07:30 do 12:45 hod. z prevádzkových dôvodov zatvorená.


Firma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže.
Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.                    
Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania.                    
Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pred vysušením.    
Prosíme záujemcov aby pri nákupe dodržiavali od seba odstup 2m a nosili rúška.            
Predaj sa uskutoční vo štvrtok 30.apríla 2020od 8:40 do 9:00 na predajnom mieste.   


24.04.2020

Vedúca pošty oznamuje občanom že od 23.4.2020 pošta obnovuje doručovanie zásielok  adresátom na podpis. Pri doručovaní zásielok však naďalej platia bezpečnostné opatrenia rozšírené o nasledovný rámec ochrany:

Zásielky na podpis doručuje doručovateľ na verejnom priestranstve (pred rodinným domom), pričom adresát musí byt' vybavený ochranným rúškom na prekrytie na prekrytie nosa a úst, vlastným perom, nesmie byt' v karanténe a musí sa dodržiavat' primeraný odstup medzi doručovatel'om a adresátom. Poštový doručovatel' nie je povinný íst' doručovať ku dverám bytu v bytovom dome, kontaktuje adresáta zazvonením na zvonček vo vchode do bytového domu.

Žiadame preto občanov ktorí bývajú v bytovkách aby si zvončeky označili menom. 

Poštový doručovatel' nie je povinný zásielku doručit', ak adresát nie je vybavený ochranným rúškom. V takomto prípade doručovateľ zanechá  v domovej listovej schránke  oznámenie o uložení zásielky na pošte a adresát si po zásielku príde na poštu.


Firma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže.
Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.
Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania.
Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pred vysušením.
Prosíme záujemcov aby pri nákupe dodržiavali od seba odstup 2m a nosili rúška.
Predaj sa uskutoční v sobotu 25.4.2020 od 16:00 do 16:30 na predajnom mieste.


22.04.2020

Predajňa COOP Jednota oznamuje svojím zákazníkom, že v zmysle opatrenia uradu verejného zdravotníctva SR upravuje vstup do predajne seniorom nad 65 rokov a to: v pondelok az v piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod. Mimo týchto hodin osoby nad 65 rokov nebudú do predajne vpustené. V sobotu seniori nebudú môcť nakupovať. Toto opatrenie je platné od 22.4.2020 až do odvolania.


21.04.2020

Oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s.r.o. ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže. V ponuke je tiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.

Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni pred vysušením. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania.

Predaj sa uskutoční v utorok 21.4.2020 od 16:00 hod. do 16:30 hod. na predajnom mieste.

Prosíme záujemcov o kúpu tovaru aby pri nákupe mali na sebe rúška a dodržiavali odstup 2m.


17.04.2020

Vedúca pošty oznamuje občanom, že pošta Pribylina bude od pondelka 20.4.2020 otvorená od 07:30 do 11:45 a od 12:15 do 14:45 hod. každý deň až do odvolania.
Upozorňujeme občanov, že pri osobnom kontakte s doručovateľkou sú povinní nosiť rúško a používať vlastné pero.


Pripomíname občanom, že je stále vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Na lesných pozemkoch a 50 m od hranice lesného pozemku sa zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypalovať porasty bylín, kríkov, stromov, a spaľovať horľavé látky.
Spaľovanie suchej trávy a drevného odpadu v obci aj mimo obce je zakázané celoročne.


15.04.2020

Obecný úrad zriadil telefónnu linku za účelom nahlásenia objednávky nákupu potravín pre seniorov.
Donášku potravín pre seniorov je možné objednať na tel. čísle 5293210.


Oznamujeme užívateľom televízneho káblového rozvodu, že dnes bola do ponuky programov doplnená televízna stanica Trojka (Slovensko 3), pre správne fungovanie je potrebné preladiť si televízny príjmač.


Na obecnom úrade sú k dispozícii ešte ochranné rúška. V prípade záujmu zavolajte na obecný úrad a my vám rúško prinesieme domov.


14.04.2020

Nakoľko tento rok v obci nie sú pristavené kontejnery na odpad  môžu občania voziť odpad (elektroodpad, nábytok, koberce a pneumatiky) po telefonickom dohovore s údržbárom obce na zberný dvor (za Potravinami Šoporová)

v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 15,00 hod. do 15,30 hod,
                                                v stredu od 15,30 hod. do 17,00 hod.

Upozorňujeme, že dovoz odpadu je nutné dopredu ohlásiť u údržbara obce.
Telefónne číslo na údržbára obce je 0905 572 380.

Pripomíname, že konáre, trávu a iný biologický odpad je možné vyvážať len na kompostovisko za školou (pri ČOV).


Každý občan je povinný nosiť rúško, alebo inú ochranu tváre všade okrem vlastného domu. Osobám, ktoré nerešpektujú toto nariadenie hrozí pokuta vo výške 1000 €.


07.04.2020

Odvoz komunálneho odpadu z domácnosti sa uskutoční vo štvrtok 9.4.2020.

Zároveň prosíme občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad odvážali výhradnemna kompostovisko za školou.


Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o zasielanie oznamov hlásených v obecnom rozhlase prostredníctvom SMS správ, aby zaslali písomnú žiadosť  na e-mailovú adresu  fakturacia@pribylina.sk.

V žiadosti uveďte svoje meno, adresu a číslo mobilného telefónu. Nakoľko je kapacita služby obmezená na 249 účastníkov, pre jednu domácnosť môžeme zasielať SMS len jednej osobe.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje od 7.4. až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a 50 m od hranice lesného pozemku, zakazuje najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety , vypalovať porasty bylín, kríkov, stromov, a spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.   


Vedúca pošty oznamuje občanom že hodiny pre verejnosť na pošte Pribylina budú  od 08:00 hod. do 12:00 hod. každý deň až do odvolania. Od zajtra bude na pošte taktiež sprístupnená stávková služba.


03.04.2020

Vedúca pošty oznamuje občanom, že v dňoch od 3. apríla do 9. apríla budú pracovníčky pošty vykonávať odpočty plynomerov. Žiadame občanov aby nedostupné plynomery umiestnené vonku sprístupnili. Občania ktorí majú plynomery umiestnené v rodinných domoch a pivniciach  je potrebné,aby stav plynomeru odpísali na papier a tento umiestnili na miesto viditeľné z ulice - schránka, okno a podobne. Odpočty plynu sa budú vykonávať aj cez víkend. Za porozumenie ďakujeme.


01.04.2020

Evanjelická farárka Mgr. Erika Pospíšilová oznamuje svojim veriacim, že dnes a každú ďalšiu stredu, vždy o 17:30, si môžu vypočuť v Rádiu Regina priamy prenos evanjelickej pobožnosti. Dnešnú pobožnosť povedie osobný tajomník generálneho biskupa Boris Mišina. 


Slovenská autobusová doprava oznamuje občanom, že od 2. apríla ruší autobusovú linku s odchodom o 5:25 hod. z Lipt. Hrádku do Pribyliny a o 5:45 hod. z Pribyliny do Lipt. Hrádku.


Občanom s trvalým pobytom v Pribyline budú ochranné rúška doručené koncom tohto týždňa. Ak niekto žiadne rúško nemá, volajte obecný úrad, rúško vám doručíme aj skôr.


30.03.2020

Vedúca predajne COOP JEDNOTA v Pribyline oznamuje zákazníkom, že od 30.marca budú otváracie hodiny upravené takto:

V pondelok a utorok – od 7:00 do 14:30

Vstredu, štvrtok a piatok  - od 7:00 do 15:30

V sobotu - od 7:00 do 13:30.

Pri nákupe je potrebné dodržiavať nariadenia vlády SR:

 • Do predajne vstupovať len so zakrytou tvárou
 • Dodržiavať rozostupy medzi osobami 2 metre, v predajni môžu byť naraz maximálne 5 zákazníci
 • čas od 9:00 do 12:00 je vyhradený pre seniorov nad 65 rokov.

Občanom s trvalým pobytom v Pribyline budú ochranné rúška doručené koncom tohto týždňa. Ak niekto žiadne rúško nemá, volajte obecný úrad, rúško vám doručíme aj skôr.


26.03.2020

Starosta obce Pribylina zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2020 o 17,00 hod v sále KD v Pribyline.


Roľnícke družstvo  v Pribyline oznamuje občanom , že až do odvolania ruší predaj mlieka a obilia.


25.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 25.3.2020 až do odvolania zakazuje všetkým osobám vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátom, rúškom, šálom alebo šatkou.


Obecný úrad zriadil telefonnu linku za účelom donášky jedla najmä pre seniorov na čísle 5293210.


Opakujeme, že doručovanie pošty v rajóne doručovateľky Zuzky Juríkovej sa od 16.03. do 27.03. nebude vykonávať, zásielky si môžete prevziať osobne na Pošte. V prípade otázok volajte vedúcu pošty 5293 112.


Oznamujeme občanom, že na našej obecnej stránke www.pribylina.sk nájdu všetky aktuálne informácie a nariadenia o koronovíruse a tiež aj oznamy hlásené v miestnom rozhlase. Zároveň oznamujeme, že oznamy v miesntom rozhlase budú hlásené pravidelne o 17,45 hod.


24.03.2020

MUDr. Ambrózy oznamuje, že v našej obci nebude ordinovať až do odvolania. V prípade, že potrebujete predpísať lieky, tak zavolajte na tel. číslo 044/5209417 a pán doktor Vám výpíše elektronicky recept, lieky si potom vyzdvihnete v lekárni.


Na základe nového nariadenia vlády je každý občan povinný nosiť rúško, alebo inú ochranu tváre všade okrem vlastného domu.


Opakovane vyhlasujeme, že pre starších ľudí je pobyt na verejnosti zvlášť nebezpečný. Poproste preto susedov, aby Vám nakúpili. Prípadne zavolajte na obecný úrad na číslo 044/5293 210  a my Vám zabezpečíme donášku nákupu domov

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« august » « 2020 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.08.2020
Dátum: 0.08.2020
Dátum: 0.08.2020
Dátum: 0.08.2020
Dátum: 00.08.2020
1
Dátum: 01.08.2020
2
Dátum: 02.08.2020
 • Hasičská nedeľa v MLD 2. augusta 2020
3
Dátum: 03.08.2020
4
Dátum: 04.08.2020
5
Dátum: 05.08.2020
6
Dátum: 06.08.2020
7
Dátum: 07.08.2020
8
Dátum: 08.08.2020
9
Dátum: 09.08.2020
10
Dátum: 10.08.2020
11
Dátum: 11.08.2020
12
Dátum: 12.08.2020
13
Dátum: 13.08.2020
14
Dátum: 14.08.2020
15
Dátum: 15.08.2020
16
Dátum: 16.08.2020
17
Dátum: 17.08.2020
18
Dátum: 18.08.2020
19
Dátum: 19.08.2020
20
Dátum: 20.08.2020
21
Dátum: 21.08.2020
22
Dátum: 22.08.2020
23
Dátum: 23.08.2020
24
Dátum: 24.08.2020
25
Dátum: 25.08.2020
26
Dátum: 26.08.2020
27
Dátum: 27.08.2020
28
Dátum: 28.08.2020
29
Dátum: 29.08.2020
30
Dátum: 30.08.2020
31
Dátum: 31.08.2020
Dátum: 32.08.2020
Dátum: 33.08.2020
Dátum: 34.08.2020
Dátum: 35.08.2020
Dátum: 36.08.2020
Dátum: 37.08.2020