SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Hlásenia v miestnom rozhlase

8.6.2023

Oznamujeme občanom, že plánovaná skúška sirény sa uskutoční v piatok 09.06.2023 o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény.


6.6.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz papiera z domácností sa uskutoční zajtra 06.06.2023.

Vrecia alebo modré nádoby vyložte na viditeľné miesto do 6,30 hod.


30.5.2023

Oznamujeme občanom, že kancelária obecného úradu bude zajtra 31.5.2023 z technických príčin zatvorená.

Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparajú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ponúkajú šitie paplónov , vankúšov  rôznych rozmerov podľa Vaších požiadaviek. Perie prídu zobrať k Vám domov a hotové výrobky zadarmo dovezú. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 267 750 . Ku každej objednávke dostanete darček zdarma.


25.5.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny v obci Pribylina v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod. v týchto dňoch :  30.5.2023 (utorok) Ulica Dr. Jána Lajčiaka , Ulica Dr. Jána Rumanna , Družstevná ulica , Ulica Emila Janotku , Hlavná ulica , Na Plave, Tatranská ulica , Tichá ulica , Záhumnie  a 31.5.2023 (streda) Ulica Dr. Jána Rumanna, Hlavná ulica, Ulica Mateja Šuňavca, Mlynská ulica Obecná ulica , Ohradná ulica, Okrúžná ulica, Tatranská ulica, Tri vody.

Presný zoznam adries, kterých sa prerušenie dodávky elektriny týka, je zverejnený na stránke obce www.pribylina.sk v článku Oznámenie SSD o prerušení dodávky elektrickej energie v obci z 12.05.2023.


MUDr. Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že zajtra 26.5.2023 (piatok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Sestra nebude tiež prítomná.

Akútne stavy vybaví MUDr. Ivančíková


Pripomíname producentom odpadovej vody, že majú povinnosť do konca júna nahlásiť na obecný úrad spotrebu vody pre výpočet stočného


Hasiči DHZ Pribylina Vás pozývajú na tradičné stavanie mája v sobotu 27.5.2023 o 19,00 hod. na námestie obce.


24.5.2023

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 24.5.2023 ( streda) bude pošta otvorená iba v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod. a v piatok 26.5.2023 bude pošta zatvorená.


19.5.2023

Obec Pribylina príjme do zamestnania na letnú turistickú sezónu (júl- august) brigádnikov do Autokempingu v Račkovej doline na voľné pozície : kuchár, pomocná sila v kuchyni, čašník , upratovačka a údržbár. Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade . V prípade záujmu posielajte žiadosť + životopis na adresu pribylna@pribylina.sk.


15.5.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 16.5.2023. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6,30 hod.


11.5.2023

Liptovská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch 12.5.-17.5.2023 vykoná odpočty vodomerov. Žiadame majiteľov rodinných domov , aby sprístupnili vodomerné šachty a priestory v kterých je umiestnený vodomer a odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle  0800 162 334.


Oznamujeme občanom, ktorí si na obecnom úrade objednali, žltú alebo modrú nádobu na odpad, že si ju môžu prísť prevziať na obecný úrad zajtra , tj. v piatok od 13,00 hod. do 15,00 hod. Prípadne v priebehu budúceho týždňa. Cena menšej nádoby je 28 € , cena väčšej je 41,40 €


10.5.2023

Vedúca pošty oznamuje, že v dňoch 11.5.2023 a 12.5.2023 bude pošta otvorená iba v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.


5.5.2023

Na stavebných pozemkoch IBV prebieha výstavba, navážanie a ukladanie akéhokoľvek materiálu v lokalite IBV Medzi záhradami je zakázané. Upozorňujeme občanov, že ukladanie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou je v zmysle  § 11 písm. c) Zákona NR SRč.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov považované za priestupok a za takéto konanie bude páchateľovi uložená pokuta.


4.5.2023

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  bude prerušná distribúcia elektriny dňa 10.05.2023 od 8,00 hod. do 15,00 hod. na Družstevnej ulici od súpisného čísla 280 po súpisné číslo 488, na Záhumní od súpisného čísla 300 po súpisné číslo 342 na ulici Dr. Jána Lajčiaka súpisné čísla  123, 141, 143, 149 a od súpisného čísla 246 po súpisné číslo 309, a tiež bude prerušená distriúcia elektriny na súpisnom čísle 481 a 483 .“


ZOOM optika Bratislava oznamuje občanom, že dňa 5.5.2023  príde do našej obce. Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.

Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24 € aj so sklami.


Oznamujeme občanom, že schôdza chatárov bude v nedeľu 7.mája 2023 v Kultúrnom dome v Pribyline.


2.5.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa z technických príčin uskutoční zajtra 3.5.2023 v skorých ranných hodinách.


28.4.2023

Vedúca pošty oznamuje, že v piatok 28.4.2023 bude pošta zatvorená.


Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.4.2023 bude zberný dvor otvorený od 8,00 hod. do 11,00 hod.


27.4.2023

Dňa 26.4.2023 nás vo veku 81 rokov navždy opustil náš spoluobčan Vladimír Bolvanský. Spievať sa bude v piatok 28.4.2023 o 16,00 hod. v Dome smútku. Posledná rozlučka so zosnulým bude v sobotu 29.4.2023 o 14,00 hod. v Evanjelickom kostole v Pribyline.

Česť jeho pamiatke


26.4.2023

Oznamujeme občanom, že sa začali vykonávať stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina“ .Projekt zahŕňa opravu Mlynskej ulice a výstavbu chodníka „ponad breh“ . Upozorňujeme občanov, že už nie je možný prechod po chodníku a v období máj –august 2023 bude uzavretá aj doprava na Mlynskej ulici.

Oznamujeme občanom, že zajtra 27.4.2023 sa uskutoční odvoz komunálneho odpadu z domácností


21.4.2023

Vážení občania, v  obci Pribylina je zavedený vrecový zber triedeného odpadu priamo z rodinných domov .

Vzhľadom k tomu, že postupne budeme redukovať počet kontajnerov na plasty a papier v pergolách, vyzývame občanov , aby viac využívali  službu odvozu odpadu od rodinných domov. V deň vývozu môžete pred rodinný dom vyložiť aj viac vriec, je možné namiesto vriec používať vlastné žlté a modré nádoby na separovaný zber, ktoré si  môžete  objednať na obecnom úrade za zvýhodnené ceny. Cena 120 litrovej nádoby na odpad je 28 Eur a cena 240 litrovej nádoby na odpad je 41 Eur. Nádoby si môžete objednať telefonicky na čísle 044/5293210 alebo   emailovej adrese  pribylina@pribylina.sk v termíne do 5. mája 2023


21.4.2023

Oznamujeme Vám, že cesta z Pribyliny do Liptovskej Kokavy bude z dôvodu rekonštrukcie mosta úplne uzavretá od soboty 22.4.2023 d 31.7.2023. Obchádza je možná, len cez Liptovský Hrádok


19.4.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácnosti sa z technických príčin zajtra neuskutoční.


14.4.2023

MUDr. Ambrózy oznamuje svojim pacientom, že 17.4. a 18.4.2023 ( pondelok, utorok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ďalej tiež oznamuje, že v našej obci, už nebude ordinovať.


13.4.2023

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 17.4.2023 od 12:30 hod do 13:15 hod. v priestoroch obecného úradu ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje občanom, že v dňoch 17.4.-5.5.2023 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania – 26 vakcinačných dávok na 1 km2. Pre človeka je vakcinančná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu doporučujeme nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb psov počas vakcinácie a po dobu 14 dní od ukončenia leteckej pokládky.


11.4.2023

Vedúca pošty oznamuje, že  v stredu 12.4.2023 bude pošta otvorená od 8,00 hod . do 11,00 hod. a od 15,30 hod. do 17,00 hod.


Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnejsústavy bude  vo štvrtok 13.4.2023 prerušná distribúcia elektriny  na uliciach :  Dr. Jána Lajčiaka od súpisného čísla 57 po súpisné číslo 169, na ulici Dr. Jána Rumanna od súpisného čísla 261 po súpisné číslo 274, na ulici Emila Janotku od súpisného čísla 56 po súpisné číslo 70 , na Družstevnej ulici súpisné čísla 278,279 a 281, na Hlavnej ulici súpisné čísla 142, 144, 146 a 175, na Mlynskej ulici súpisné číslo 361 , na Okružnej ulici súpisné číslo 365.


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v nedeľu  9.4.2023 vo večerných hodinách zomrel náš spoloobčan Stanislav Jurík vo veku nedožitých 56 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 12.4.2023 o 14,00 hod. v Dome smútku v Pribyline. Česť jeho pamiatke


5.4.2023

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 6. apríla 2023 bude kancelária obecného úradu z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ


4.4.2023

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže.
Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.
Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Záujemcovia si tovar môžu zakúpiť dňa 4.4.2023 (utorok) od 14,50 hod. na predajnom mieste.


30.3.2023

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 5.4.2023 (streda) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční od 15,30 hod.  do 16,10 hod. pri dome služieb.

Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Vykupujú aj použitý kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť, alebo hygienické potreby. Spoločnosť

Brantenr Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 Eur, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.


28.3.2023

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 31.3. 2023 o 17,00 hod. v predsáli KD.


22.3.2023

Oznamujeme občanom, že v sobotu 25.3.2023 sa v predsáli KD  uskutočnia  voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Pribylina .Volebná miestnosť bde otvorená  od 7,00 hod. do 22,00 hod. Budeme voliť dvoch poslanov obecného zastupitelstva. Registorvaní  kadnidáti sú : Michal Forgáč -  SNS, Mgr. Michaela Hátašová – nezávislá kandidátka, Ivan Pallo - SNS , Ing. Dušan Strapoň – nezávislý kandidát a Diana Tomašíková – Hlas –sociálna demokracia.


9.3.2023

Dňa 10.03.2023 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste, v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.


8.3.2023

MUDr.Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že zajtra  (9.3.2023 ) bude ordinovať v našej obci od 13,30 hod


7.3.2023

Oznamujeme občanom, že vrecový zber plastov sa bude vykonávať v utorok 7.3.2023 od 6,30 hod.


2.3.2023

Dňa 28.2.2023 nás vo veku 77 rokov navždy opustil náš spoluobčan Vladimír Barbierik. Posledná rozlučka so zosnulým bude 3.3.2023 (piatok) o 14,00 hod. v Evanjelickom kostole v Lipt.Hrádku.


27.2.2023

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 28.2.2023 (zajtra) bude pošta zatvorená

24.2.2023

PSBU obce Pribylina , si vzhľadom na množiace sa prípady nelegálneho výrubu a krádeží dreva dovoľuje požiadať

o spoluprácu všetkých členov pozemkového společenstva a občanov. V prípade ak sa stanete svedkom nelegálního výrubu, alebo prepravy

dreva, kontaktujte bezodkladne políciu na čísle 158 a zároveň upovedomte pracovníkov pozemkového společenstva Ing. Michala Králíka na čísle 0907 579 766 ,alebo p.Beharku na čísle 0918 786 501. Tiež upozorňujeme všetkých obyvateľov Pribyliny , aby si kontrolovali svoje pozemky, nakoľko k neoprávneným výrubom dochádza aj na súkromných parcelách.


22.2.2023

Oznamujeme občanom, že budeme vykonávať zber starého textilu a šatstva.

Textil uložený v plastových vreciach je možné odovzdať na zbernom dvore pri Potravinách Šoporová v troch termínoch: v stredu 22.februára, 1.marca a 8.marca 2023 vždy v čase od 14:30 do 15:30.

Zbiera sa: nepoškodený čistý textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky, páperové paplóny a vankúše.

Nezbiera sa: staré plesnivé textílie, stará poškodená obuv, koberce, matrace, obyčajné paplóny.

Zatiaľ plánujeme zbierať starý textil 2 x ročne, na jar a v jeseni.“


17.2.2023

Oznamujeme občanom, že v utorok 21.2.2023 o 17,00 hod. sa uskutoční v predsáli KD výročná členská schôdza COOP Jednoty. Na ktorú Vás srdečne pozýva výbor členskej základne.


15.2.2023

Doktor Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že dňa 16.2.2023 (štvrtok) nebude ordinovať v našej obci.


Vážení priaznivci divadla!

Ochotnícky súbor z Liptovského Ondreja prijal naše pozvanie a v sobotu – 18. februára 2023

o 15:00 hod. odohrá v pribylinskom kultúrnom dome veselohru

Jána Skalku :  KOZIE MLIEKO  v réžii Gabiky Budajovej.

Príďte sa zabaviť s divadelníkmi z Liptovského Ondreja, ktorí udržujú divadelnú činnosť vo svojej obci už od roku 1910.Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa spolu s Vami na veselé divadelné popoludnie


14.2.2023

Vedúca predajne COOP Jednota v Pribyline oznamuje občanom, že od štvrtka 16.2.2023 bude predajňa otvorená od 7,00 hod. do 17,00 hod a v sobotu od 7,00 hod. do 12,00 hod.


8.2.2023

Vážení priaznivci divadla!

Ochotnícky súbor z Liptovského Ondreja prijal naše pozvanie a v sobotu – 18. februára 2023 o 15:00 hod. odohrá v pribylinskom kultúrnom dome veselohru
Jána Skalku :  KOZIE MLIEKO  v réžii Gabiky Budajovej.

Príďte sa zabaviť s divadelníkmi z Liptovského Ondreja, ktorí udržujú divadelnú činnosť vo svojej obci už od roku 1910.Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa spolu s Vami na veselé divadelné popoludnie


8.2.2023

MUDr. Ambrózy oznamuje, že dňa 9.2.2023 (štvrtok ) o 13,30 hod. príde do našej obce.


3.2.2023

Divadelný súbor Klások v spolupráci s Obecným úradom v Pribyline, pripravili pre Vás už tradičnú fašiangovú sobotu spojenú s pribylinskou

zabíjačkou. Srdečne Vás pozývame v sobotu – 4 . februára 2023 od 11,00 hod. pred kultúrny dom v našej obci, kde budete môcť nie len ochutnávať typické zabíjačkové špeciality , hriatô  a punč, ale od 13:00 hod. sa aj zabaviť pri fašiangovom programe divadelníkov z Klásku a pri ľudovej hudbe Bystrianka. V prípade nepriaznivého počasia Vás radi privítame v predsáli kultúrneho domu.

Veríme, že spolu prežijeme fašiangovú sobotu plnú veselosti aj dobrého jedla a pitia a užijeme si ďalšiu vydarenú akciu. Tešíme sa na Vás


Oznamujeme občanom, že vývoz vrecového zveru plastov od rodinných domov sa bude vykonávať v utorok 7.2.2023 od rána


1.2.2023

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude až do odvolania zatvorená


30.1.2023

Obec Pribylina sa zapojila do celoslovenskej protestnej akcie  Združenia miest a obcí Slovenska s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej“.

Dnes od 19:00 hod. protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.“


Divadelný súbor Klások v spolupráci s Obecným úradom v Pribyline, pripravili pre Vás už tradičnú fašiangovú sobotu spojenú s pribylinskou

zabíjačkou. Srdečne Vás pozývame v sobotu – 4 . februára 2023 od 11,00 hod. pred kultúrny dom v našej obci, kde budete môcť nie len ochutnávať typické zabíjačkové špeciality , hriatô  a punč, ale od 13:00 hod. sa aj zabaviť pri fašiangovom programe divadelníkov z Klásku a pri ľudovej hudbe Vlada Cisára.

Veríme, že spolu prežijeme fašiangovú sobotu plnú veselosti aj dobrého jedla a pitia a užijeme si ďalšiu vydarenú akciu.

Tešíme sa na Vás


20.1.2023

Vážení občania, lyžiarske stredisko PODBANSKÉ SKI je od 20.januára 2023 OTVORENÉ DENNE v čase prevádzkovej doby strediska. Snehové podmienky sú dobré. Viac informácii o lyžiarskom stredisku a ceny skipasov nájdete na www.podbanskeresort.sk. Tešíme sa na návštevu


20.1.2023

V sobotu 25. marca 2023 sa budú v obci Pribylina konať voľby do orgánov samosprávy obcí. Budeme si voliť dvoch poslancov obecného zastupiteľstva, volebná miestnosť bude v Kultúrnom dome v Pribyline.

Posledný termín pre podanie kandidátnych listín je do dvadsiateho štvrtého januára.


16.1.2023

V sobotu 21. januára 2023 sa uskutoční Referendum vyhlásené na základe petície občanov, v ktorom sa slovenskí voliči budú môcť vyjadriť, či súhlasia so zmenou Ústavy Slovenskej republiky, ktorá umožní skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky referendom alebo uznesením Národnej rady.

Referendum bude platné pokiaľ sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Volebná miestnosť bude v kultúrnom dome, hlasovať bude možné od ôsmej do dvadsiatej druhej hodiny.


12.1.2023

Oznamujeme občanom, u ktorých došlo v priebehu roku 2022 k zmene vlastníctva nehnuteľností v katastri obce Pribylina - kúpa, predaj, dedenie, darovanie, zmena výmery pozemku, vydanie stavebného povolenie alebo kolaudácia stavby, aby do konca januára podali na obecnom úrade v Pribyline priznanie k dani z nehnuteľností.

Zároveň oznamujeme občanom, študentom ubytovaným mimo miesta trvalého pobytu, pracujúcim a prechodne ubytovaným mimo obce, ktorí majú nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, aby podali žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s dokladom preukazujúcim tento nárok do konca januára.


28.12.2022

Predseda NR SR vyhlásil volby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 25. marca 2023, od 7,00 hod. do 22,00 hod.

V obci Pribylina budeme voliť  dvoch poslancov obecného zastupitelstva.Termín pre podanie kandidátnych listín je do 24.1.2023 do 15,15 hod.


24.11.2022

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na 6. Adventný organový koncert pod vedením Metoda Rakara a Lucie Bencúrovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27.11.2022 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Pribyline


14.11.2022

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácností sa uskutoční 16.11.2022 (streda)


10.11.2022

Vážení spoluobčania, spoločnosť EKOLIPTOV ponúka kvalitné bukové brikety a pelety triedy A1. Tovar máme skladom, doprava k Vám je zdarma. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0905 546 999, na obecnej tabuli, alebo na webovej stránke www.ekoliptov.sk.


8.11.2022

Vážení občania! Rekonštrukcia obecnej káblovej siete bola dokončená.
Každý rodinný dom môže byť pripojený na nové, optické káble. Staré káble budú odpojené k 30.11.2022. Preto opätovne vyzývame zákazníkov, ktorí si ešte nedali prerobiť prípojku na nové káble a chcú pokračovať v sledovaní káblovej televízie, aby kontaktovali firmu TES Media najneskôr do 15.11.2022 na tel.čísle 041/500 54 08. Po tomto termíne už nebudú môcť využiť zvýhodnenú cenu pripojenia  1,00 EURO, ale zriadenie prípojky bude spoplatnené podľa riadneho cenníka.


3.11.2022

Vedúca COOP Jednoty v Pribyline oznamuje, ze od 3.11.2022 až do odvolania budú upravené otváracie hodiny predajne nasledovne : pracovný deň od 8,00 hod. do 16,00 hod. a v sobotu od 7,00 hod. do 11,00 hod


26.10.2022

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 27.10.202 (zajtra) bude pošta zatvorená


19.10.2022

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina srdečne pozýva všetkých veriacich na slávnostné Služby Božie pri 120.výročí pamiatky posvätenia chrámu a posviacke organa po oprave, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 23.10.2022 o 10.oo hod. a na Organový koncert pod vedením Metoda Rakara a Timey Reichelovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.10.2022 o 14.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Pribyline.


06.10.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 10.10.2022 (pondelok) bude pošta otvorená od 8,00 hod do 11,00 hod. a od 12,45 hod. do 13,30 hod.


04.10.2022

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 06.10.2022 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť.
Záujemci sa môžu nahlasovať na tel.cisle: 0903 885 802.
Cena za bežné čistenie je 30 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.


23.9.2022

Vážení spoluobčania,
Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov.
Príspevok môžete použiť na zateplenie domu, strechy, výmenu okien a iné opatrenia. Najbližšia regionálna kancelária, kde vám odborne poradia je v Liptovskom Mikuláši na ulici  Ester Šimerovej Martinčekovej 2 v budove ABC. Viac informácií sa dozviete na webstránke www.obnovdom.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zelenej linke 0800 144 440


20.9.2022

Firma OPTIKA ANPEK Banska Bystrica ponuka moznost kompletneho vyhotovenia dioptrickych okuliarov, pripadne vymeny dioptrickych skiel do vlastnych ramov, spolu s bezplatnym meranim zrakovej ostrosti. Meranie sa uskutocni 21.9.2022 (zajtra) od 10,00 hod. do 10:45 hod. v priestoroch obecneho uradu.


9.9.2022

MUDr. Ambrózy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať od 12.9. do 23.9.2022. Sestrička bude prítomná každý deň okrem 16.9.2022


2.9.2022

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 8.9.2022 ( štvrtok ) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční na predajnom mieste od 15,30 hod. a potrvá do 16,00 hod. . Predmetom zberu sú : noviny, časopisy ,knihy bez obalov , letáky ale aj kartón . Vykupujú aj použitý kuchynský olej . Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo kuchynské potreby


2.9.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 5.9.2022 ( pondelok) príde do našej obce firma ZOOM optika Bratislava .Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste v čase od 9,30 hod. do 10,30 hod.


30.8.2022

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácnosti sa uskutoční 31.8.2022 ( streda)


25.8.2022

Dňa 27.8.2022 (sobota) srdečne  pozývame všetkých občanov na Oslavy 78. výročia SNP na Podbanskomns nasledovným programom o 8,45 hod. kladenie vencov na námestí v Pribyline  o 9,00 hod. prezentácia pozvaných účastníkov  na Podbanskom o 10,00 hod. kladenie vencov o 10,30 hod. hymná  a slávnostné príhovory a o 11,00 hod. kultúrny program.


25.8.2022

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 26.8.2022 (piatok) bude pošta zatvorená


17.8.2022

Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. V ponuke majú aj šitie palónov , perín  a vankúšov rôznych rozmerov podľa požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sýpkovín a farebné angíny vysokej kvality. V prípade záujmu volajte na t.č. 0905 267 750


8.8.2022

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 9.8.2022 (utorok) bude pošta zatvorená.


3.8.2022

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude dňa 3.8.2022 zatvorená.


20.7.2022

Oznamujeme občanom, že od 20.7.2022 začíname kosiť cintorín


19.7.2022

Obecná knižnica bude dňa 20.7.2022 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


29.6.2022

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 1.7.2022 od 08:00hod do 08:45hod. v priestoroch obecného úradu  ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti.Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou.


23.6.2022

Klub pribylinských turistov a lyžiarov a Dobrovoľný hasičský zbor v Pribyline pozývajú všetkých, ktorí majú záujem o krásny zážitok na pálenie Jánskej vatry na Stráni-Kopaniciach v sobotu 25.6.2022.

Spoločné stretnutie a odchod po skupinkách bude spred pohostinstva Líbik o 19,30 hod. O 20,00 hod. si pripomenieme zvyky pálenia jánskych ohňov.

Vatra bude zapálená o 20,15 hod. Pálenie Jánskej vatry organizujeme už po siedmykrát. Všetci, ktorí ste pri ich predchádzajúcich páleniach boli, určite ste neoľutovali. Príďte preto v sobotu medzi nás. Tešíme sa na Vašu účast, budete vítaní


17.6.2022

MUDr. Ambrózy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v dňoch 20.6. a 21.6.2022. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Ivančíková.


13.6.2022

Dňa 14.06.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste, v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.


10.6.2022

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 14.6.2022 (utorok) v čase od 7,40 hod. do 15,40 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na Hlavnej ulici , na Obecnej ulici, na Okružnej ulici a na s.č.396


9.6.2022

Obec Pribylina a Liptovské múzeum Vás srdečne  pozývajú na podujatie v rámci programu TY, DOMOVINA MOJA v nedeľu 12. júna 2022 o 10,00 hod do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Občania Pribyliny majú vstup na podujatie, jazdu vláčikom a aj jazdu na koči zdarma


8.6.2022

MUDr. Ambrózy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v dňoch 9.6 a 10.6.2022 . V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr.Ivančíková


Vedúca pošty oznamuje, že dňa 9.6.2022 (štvrtok) bude pošta zatovorená

24.5.2022

MUDr. Ambrózy oznamuje, že dňa 25.05.2022 (zajtra) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr.Ivančíková


13.5.2022

Miestny výbor COOP Jednota v Pribyline pozýva všetkých svojích členov na výročné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 17.05.2022 (utorok) o 17,00 hod. v predsali KD v Pribyline.


9.5.2022

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. v zmysle platného harmonogramu odpočtov vodomerov
na rok 2022 vykoná v dňoch 10.5.-13.5.2022 v našej obci odpočty vodomerov. Následne Vám bude zaslaná faktúra s ročným
vyúčtovaním preddavkových platieb.
Žiadame majiteľov rodinných domov, aby v dňoch odpočtov vodomerov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený
vodomer. Rovnako aby odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Jedná sa hlavne o vyčistenie zasypaných a zatopených šachiet, prípadne o zabezpečenie domácích zvierat proti napadnutiu pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle  0800 162 334.


4.5.2022

Materská škola při ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 2.mája do 16. mája 2022. Povinné predprimárne vzdelávanie platí pre všetky deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 5 rokov. Zápis sa týka aj detí,ktoré plánujú nastúpiť až v priebehu roka 2023. Prijamjaú sa deti od 3 do 6 rokov, výnimočne aj deti mladšie aako 3 roky, ak to kapacita dovoľuje. Žiadosť o prijatie si môžete napísať samostatne, alebo stiahnúť zo stránky www.mspribylina.webnode.sk v časti „Zápis“ a potvrdenú pediatrom doručiť do MŠ alebo zaslať elektronicky na mspribylina2@gmail.com najneskôr do 20.5.2022


29.4.2022

Sukromný chovateľ ponúka na predaj červené sliepky nosnice v znáške  v cene 3 € /ks. Pri odbere 10 ks je cena 2,80 €. Ďalej ponúka 17 týždňové  sliepky pred znáškou rôznej farby v cene 6,60 € / ks. Predaj sa uskutoční v pondelok 2.5. 2022 o 9,00 hod. na predajnom mieste

28.4.2022

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 29.4.2022 ( zajtra) bude pošta zatvorená.

22.4.2022

Dňa 28.04.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste, v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod.

20.4.2022

Liptovské múzeum hľadá na dlhodobý zástup pracovníka počas PN na pracovnú pozíciu lektor/pokladník do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Práca je na plný pracovný úväzok so striedavým zadelením pracovného času aj počas soboty a nedele s nástupom od 1.mája 2022. Bližšie informácie o pracovnom mieste získate na čísle 044 / 4322 468, žiadosť o prijatie do zamestnania môžete podať aj priamo v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

8.4.2022

Spoločnosť BRANTNER oznamuje občanom, že dňa 12.04.2022 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční od 15,30 hod. do 16,00 hod. na predajnom mieste. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov,letáky ale aj kartón. Vykupujú aj použitý olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 € alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky

30.3.2022

Vážení občania. Firma kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže. Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Predaj sa uskutoční dnes 30.03.2022 o 15: 20 hod. pri predajni Jednota

23.3.2022

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 24.03.2022 (štvrtok) bude pošta otvorená od 8,00 hod do 9,30 hod. A dňa 28.3.2022 ( pondelok) bude pošta zatvorená


V jaronom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú
najmä požiare, ktoré vznikajú nezodpovednou ľudskou činnosťou. Ide najmä o vypaľovanie porastov , zakladanie ohňov
 v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale každoročne sa
tento jav opakuje , a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši na Vás obracia
s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi, a to :
- nevypaľovať suché trávnaté porasty;
- nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť;
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri
  odchode dôkladne uhaste ;
- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese

Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť
pokutu do výšky 100 € . V priestupkovom konaní môže byť občan, ktorí nelegálne vypaľuje porasty uložené pokarhanie alebo pokuta až do
výšky 331 € , právnickej osobe až do výšky 16 596 € . V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým, a preto sa správajme v prírode zodpovedne a ohľaduplne.


16.3.2022

Vážení spoluobčania, Liptovské múzem pripravuje pre tento rok v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline nové podujatie s názvom : TY DOMOVINA MOJA . Cieľom je postupne predstaviť všetky obce regiónu Liptov. A ako prvá počas programovej nedele 12. júna 2022 dostala príležitosť naša obec Pribylina. Preto, spojme svoje sily . Oprášme spomienky, prelistujme staré albumy, pospomínajme na ľudí, ktorí tvrorili minulosť, predstavme šikovných a úspešných súčasníkov.
Uvitame každý dobrý nápad a inšpiráciu, každú pomoc, ústretovosť a ochotu podať pomocnú ruku. Stretneme sa v sobotu 19. marca 2022 o 14,00 hod. na pracovnom stretnutí v sále nášho kultúrneho domu. Každý nápad a každá ruka je vítaná, príďte , dáme hlavy dokopy a spolu vytvoríme nezabudnuteľné podujatie“


8.3.2022

Dňa 10.03.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste, v čase od 09:30 hod. do 11:00 hod.


4.3.2022

Vážení spoluobčania, vojnový stav na Ukrajine núti veľa ľudí zachrániť si svoje životy svoje rodiny a nájsť si útočisko v inej krajine. V týchto dňoch, veľa ľudí prichádza za bezpečím aj na naše Slovensko a prichádzajú aj do našej obce, kde naši občania im poskytujú ubytovanie. Mnohí z nich prichádzajú len s pár vecami bez nejakej hotovosti. Chceme Vás preto požiadať o materiálnu pomoc a to: hygienické prostriedky, detské plienky, trvanlivé potraviny a iné. Pokiaľ sa rozhodnete pomôcť, prineste to ona OÚ ten to bude poskytovať migrantom z Ukrajiny, ktorí si našli útočisko v našej obci.
Zbierka začne od pondelka 7.3.2022.


3.3.2022

Oznamujeme občanom, ktorí môžu poskytnúť ubytovanie utečencom z Ukrajiny, aby sa nám ohlásili na obecnom úrade, v prípade potreby bude Vaša ponuka využitá. Tatiež je potrebné oznámiť na obecný úrad počet utečencov z Ukrajiny, ktorí už sú na území obce Pribylina umiestnení. Údaje hlásime Odboru krízového riadenia v Liptovskom Mikuláši.“


22.2.2022

Oznamujeme občanom, že v stredu 23.2.2022 bude pošta otvorená od 13,30 hod. do 17,00 hod. Dopoludnia bude pošta zatvorená.


17.2.2022

Veduca pošty oznamuje, že dňa 17.2.2022 ( štvrtok) bude pošta zatvorená.


10.2.2022

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácností sa z technických príčin uskutoční v piatok 11.2.2022.


9.2.2022

ARRIVA Liorbus, a.s.  oznamuje cestujúcim, že z dôvodu vysokej chorobnosti a karanténnych opatrení vodičov bude mimoriadny režim prevádzky spojov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Liptovský Mikuláš od 9.2.2022 (streda) s predpokladom do 18.2.2022 (piatok) budú spoje prímestských autobusových liniek premávať v režime ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY.


2.2.2022

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácnosti sa z technických príčin uskutoční vo štvrtok 10.2.2022.


MUDr. Ambrózy oznamuje, že pre nemoc nebude ordinovať od 02.02.2022 až do odvolania. Zastupovať ho bude MUDr. Kostošová. Dňa 03.02.2022 (štvrtok) nebude v ordinácii prítomná ani zdravotná sestra.


26.1.2022

Dňa 27.01.2022 ( štvrtok) bude pošta zatvorená


17.1.2022

SHMÚ vydal pre okres Liptovský Mikuláš výstrahu III. stupňa.
17.01.2022 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. sa očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý predstavuje veľké nebezpečensto pre ľudské aktivity.


10.1.2022

Stredoslovenská energetika upozorňuje občanov, že dňa 11.1. (zajtra) bude v čase od 8,30 hod. do 14,30 hod. prerušená distribúcia elektriny na ulici Emila Janotku:  s.č. 13, 56,58,64,70 na Mlynskej ulici s.č. 361 a  na Okružnej ulici s.č.365.


Oznamujeme občanom, že v roku 2022 bude odvoz komunálneho odpadu z domácnosti každý štvrtok.

22.12.2021

Oznamujeme občanom, že od 23. decembra 2021 do 6. januára 2022 bude kancelária Obecného úradu v Pribyline z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ.


Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov sa bude vykonávať vo štvrtok 23. decembra 2021 a vo štvrtok 30.12.2021

17.12.2021

ARRIVA Liorbus a.s. oznamuje občanom, že od 20.12. do 07.01.2022 budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime


15.12.2021

MUDr.Ambrózy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať od 16.12.2021 do 26.12.2021


2.12.2021

Oznamujeme občanom, že vakcinácia v našej obci sa uskutoční  v utorok 7.decembra v čase od 9,30 hod. do 11,00 hod. v predsáli KD v Pribyline. Očkovať sa bude jednodávkou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Očkovať sa môžu len doteraz nezaočkované osoby staršie ako 12 rokov aj bez prihlásenia. Na očkovanie si prineste so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca


24.11.2021

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie proti ochoreniu CIVID-19, že obec Pribylina bola zaradená do harmonogramu výjazdovej očkovacej skupiny Vakci Zuzka v týždni od 6. decembra. Presný termín oznámime. Očkovať sa bude v predsálí kultúrneho domu v Pribyline. Váš záujem o očkovanie prosím nahláste do piatku 26.11. na obecnom úrade telefonicky - na čísle 044/5293 210.
Ak ste nahlásení ale už ste sa zaočkovali, je potrebné nám to oznámiť


23.11.2021

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 25.11.2021 (štvrtok) bude pošta zatvorená.


18.11.2021

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, že obec Pribylina zatiaľ nebola zaradená do harmonogramu výjazdovej očkovacej skupiny. Zaočkovať sa môžete každý deň v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Vakcinačné centrum sa nachádza na prízemí pavilónu G v čase od 7,00 hod do 12,00 hod a od 12,30 hod do 13,30 hod. bez registrácie , očkujú vakcínou PFIZER.Tlačivá potrebné k očkovaniu Vám poskytneme na obecnom úrade v Pribyline počas úradných hodín.


10.11.2021

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pripravuje výjazdové očkovanie občanov proti ochoreniu COVID-19 všetkých vekových skupín jednodávkovou vakcínou Janssen v mieste bydliska.

Očkovací tím bude očkovať v našom okrese od pondelka 22. novembra 2021, termín očkovania v obci Pribylina bude oznámený.

Váš záujem o očkovanie prosím nahláste zajtra, t.j. vo štvrtok 11. novembra na obecnom úrade telefonicky - na čísle 044/5293 210.


9.11.2021

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 11.11.2021 (štvrtok) bude pošta zatvorená.


3.11.2021

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude z technických príčin až do odvolania zatvorená


29.10.2021

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom , že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3.11. ( streda) v čase od 8,30 hod. do 13,30 hod. prerušná distribúcia elektriny na uliaci: Dr. Jána Rumanna od s.č. 200 po s.č. 259, na ulici Hlavnej od s.č. 158 po s.č. 509 , na ulici Mateja Šuňavca od s.č. 398 po s.č. 438 ,na Ohradnej ulici od s.č. 468 po s.č. 504 a na Tatranskej ulici od s.č.489 po s.č. 533.


Alternatívny dodávateľ energií-Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z toho dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návaratom k dodávateľovi SSE. Tento zákaznícky servis sa uskutoční dňa 3.11. na obecnom úrade, a to včase od 14,30 hod do 16,30 hod. Občanov prosíme, aby si so sebou zobrali jednu ročnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu a plyn


Dňa 30.10. sa usktoční  povinné očkovanie psov proti besnote starších ako tri mesiace. Cena očkovania proti besnote je 8 €. Mladé, nezačipované psy je povinnosťou chovateľa dať začipovať. Cena čipovania s registráciou je 15 €. Na požadiadanie je možnosť dať psy zaočkovať proti všetkým virusovým chorobám spolu s besnotou za 18 €. K dispozícii budú aj tabletky na očervenie psov proti parazitom. Jedna tabletka je na 10 kg živej hmotnosti psa. Cena tabletky je 1,70 €. Očkovanie sa uskutoční 30.10.od 15,10 hod do 15,45 hod. na predajnom mieste

14.10.2021

Stredoslovenská distribučná , oznamuje občanom , že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 15.10.2021 (piatok) od 8:00 hod do 15:30 hod . obmedzená distibúcia elektriny na uliciach :Družstvná s.č.277, na ulici Emila Janotku od s.č. 48 po s.č. 132, na Hlavnej ulici s.č. 175 na Mlynskej ulici s.č.364“


11.10.2021

Oznamujeme občanom, že dňa 13.10.2021 (streda) bude obecný úrad z technických príčin zatvorený


8.10.2021

Stredoslovenská distribučná , oznamuje občanom , že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 13.10.2021 (streda) od 7:50 hod do 15:50 hod . obmedzená distibúcia elektriny na uliciach : Dr.Jána Rumanna s.č.202, ul.Emila Janotku s.č. 72 , Hlavná ulica od s.č. 148 po s.č. 273, Mlynská ulica od s.č. 360 po s.č. 500, Obecná ulica od s.č. 384 po s.č. 397, Okružná ulica od s.č. 367 po s.č. 394  a na s.č. 381,396,490,496,499 a 500.


30.9.2021

Upozorňujeme občanov , že odvoz komunálneho odpadu z domácnosti sa z technických príčin uskutoční až budúci týždeň v piatok 8.10.2021.


Dňa 01.10.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste , v čase od 09:00 hod. do 10:30 hod.
Spoločnosť BRANTNER oznamuje občanom, že dňa 5.10.2021 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční v čase od 15,30 hod do 16,00 pri Dome služieb . Predmetom zberu sú :  noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, kartón, Vykupujú aj použitý kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. 

27.9.2021

Vedúca pošty oznamujem občanom, že dňa 28.9.2021 bude pošta otvorená len poobede od 12,45 hod. do 15,00 hod.


31.8.2021

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje všetkým deťom, že nástup do MŠ je vo štvrtok 2.9.2021 v čase od 6.45 do 8.00 hod. Deťom je potrebné doniesť papučky a pyžamko, náhradné oblečenie a rúško. Rodič vstupuje do budovy s rúškom len na nevyhnutne potrebný čas do odovzdania dieťaťa učiteľke


27.8.2021

Roľnícke družstvo v Pribyline, príjme do pracovného pomeru DOJIČA/DOJIČKU kráv s možným nástupom ihneď. Bližšie informácie na čísle 0905 397 188 alebo priamo na družstve v pracovných dňoch.


25.8.2021

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 27.8.2021 ( piatok) bude pošta zatvorená


20.8.2021

Dňa 23.08.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste, v čase od 09:00 hod. do 10:30 hod.


16.8.2021

Vedúca pošty oznamuje , že dňa 17.8. 2021 t.j. zajtra bude pošta zatvorená.


Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje, že dňa 18.8.2021 (streda) bude predajňa zatvorená.


Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 18.8. ( streda) bude prerušená distribúcia elektriny  na uliciach Dr. J.Rumanna  s.č. 202, na ulici E.Janotku s.č. 72, Hlavná ulica od s.č. 148 po s.č. 273, Mlynská ulica od s.č. 360 po s.č. 500, Obecná ulica od s.č. 384 po s.č. 397 a na Okružnej ulici od s.č. 367 p s.č. 394.


10.8.2021

MUDr. Ambrózy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať od 11.8. do 16.8.2021


27.7.2021

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 27.7.2021 t.j. zajtra bude pošta otvorená od 8,00 hod. do 11,00 hod. a 29.7.2021 t.j. vo štvrtok bude pošta zatvorená


15.7.2021

Vážení spoluobčania, využite LETNÚ AKCIU a objednajte si kvalitné bukové brikety za akciovú cenu 159€ a kvalitné smrekové pelety za cenu 199€. Dovoz je zdarma! Bližšie informá

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« jún » « 2023 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.06.2023
Dátum: 0.06.2023
Dátum: 00.06.2023
1
Dátum: 01.06.2023
2
Dátum: 02.06.2023
3
Dátum: 03.06.2023
4
Dátum: 04.06.2023
5
Dátum: 05.06.2023
6
Dátum: 06.06.2023
7
Dátum: 07.06.2023
8
Dátum: 08.06.2023
9
Dátum: 09.06.2023
10
Dátum: 10.06.2023
11
Dátum: 11.06.2023
12
Dátum: 12.06.2023
13
Dátum: 13.06.2023
14
Dátum: 14.06.2023
15
Dátum: 15.06.2023
16
Dátum: 16.06.2023
17
Dátum: 17.06.2023
18
Dátum: 18.06.2023
19
Dátum: 19.06.2023
20
Dátum: 20.06.2023
21
Dátum: 21.06.2023
22
Dátum: 22.06.2023
23
Dátum: 23.06.2023
24
Dátum: 24.06.2023
25
Dátum: 25.06.2023
26
Dátum: 26.06.2023
27
Dátum: 27.06.2023
28
Dátum: 28.06.2023
29
Dátum: 29.06.2023
30
Dátum: 30.06.2023
Dátum: 31.06.2023
Dátum: 32.06.2023