SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Hlásenia v miestnom rozhlase

21.6.2024

Obvodný lekár MUDr. Ambrózy oznamuje, že od 24.6.2024 do 2.7.2024 ( vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky ordinovať nebude.

Od 24.6.2024 do 28.6.2024 ho bude zastupovať MUDr. Kaclíková v budove Stavoindustrie v Liptovskom Mikuláši a od 1.7.2024 do 2.7.2024 MUDr. Kmecová na Podbrezinách.


12.6.2024

Oznamujeme občanom, že v piatok 14.júna 2024 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén. Prevádzkyschopnosť bude preskúšaná dvojminútovým akustickým tónom.


6.6.2024

Oznamujeme voličom, že voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 8.júna 2024. Volebná miestnosť bude zriadená v budove Materskej školy, v bývalej ambulancii lekára a bude otvorená od 7:00 do 22:00 hod.


Obec Pribylina pripomína občanom, že na základe faktúr za vodu je potrebné nahlásiť spotrebu vody pre výpočet stočného. Faktúry za vodu predložte osobne na Obecnom úrade, alebo ju zašlite mailom na adresu pribylina@pribylina.sk do konca júna 2024.


15.5.2024

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupitelstva sa uskutoční v piatok 17.5.2024 o 17:00 hod. v predsáli KD.


10.5.2024

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. v zmysle platného harmonogramu odpočtov vodomerov na rok 2024 vykoná v dňoch 13.5.-16.5.2024 v našej obci odpočty vodomerov. Následne Vám bude zaslaná faktúra s ročným vyúčtovaním preddavkových platieb . Žiadame majiteľov rodinných domov, aby v dňoch odpočtov vodomerov sprístupnili vodomerné šachty a priestory v ktorých je umiestnený vodomer. Rovnako odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatnom čísle 0800 162 334 alebo na čísle 0918 400 334.


V stredu 8.5.2024 sa na Hlavnej ulici v Pribyline našiel jeden kľúčik na šnúrke. Na obecnom úrade je tiež odložený starší pánsky bicykel. Majitelia si môžu nájdené veci vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín.


Oznamujeme občanom, že od pondelka 13.05.2024 začíname kosiť cintorín.


7.5.2024

Súkromný podnikateľ z Poľska ponúka na predaj kvety rôznych druhov. Predaj sa uskutoční  zajtra 08.05.2024 o 10:00 hod. na predajnom  mieste.


Druhú májovú nedeľu už tradične oslavujeme dôležitosť matiek v naších životoch . Pribylinské deti pripravili pre svoje mamky a staré mamky slávnostný program ku Dňu matiek, na ktorý vás srdečne pozývajú v nedeľu 12. mája 2024 o 14:00 hod. do kultúrneho domu.
Oznamujeme rodičom, že zápis detí do Materskej školy v Pribyline sa uskutoční 9. a 10.5.2024 a bude spojený s dňom otvorených dverí. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke škôlky www.mspribylina.webnode.sk
Upozorňujeme občanov, že v našej obci sme zrušili kontajnery na plasty. Žlté nádoby na plasty si môžete objednať  na obecnom úrade.

29.4.2024

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 30.04.2024. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte pred rodinný dom do 6:30 hod.“


Súkromný podnikateľ z Poľska ponúka na predaj kvety rôzneho druhu. Predaj sa uskutoční v stredu 1.5.2024 o 10:00 hod. na predajnom mieste.


25.4.2024

Vážení spoluobčania,

divadelný súbor KLÁSOK  pod režijným vedením Jaroslava Bolvanského naštudoval hru od Ferka Urbánka - ŠKRIATOK.

Jej premiéra sa uskutoční v sobotu 27.4. 2024 o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu.

Ste všetci srdečne pozvaní. Tešíme sa na vás.


23.4.2024

Dňa 25.04.2024 príde do našej obce ZOOM optika Bartislava. Ponúka bezplatné meranie dioptrií, očného tlaku a nové okuliare vo východných cenách. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.


Firma JUKKA ponuka na predaj rôzne stromčeky k výsadbe . Predaj sa uskutoční v stredu 24.04.2024 v čase od 12:45 hod. do 13:15 hod. na predajnom mieste.


15.4.2024

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 16.04.2024. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte pred rodinný dom do 6:30 hod.


10.4.2024

Upozorňujeme občanov, na prísny zákaz vypaľovania trávy, suchých porastov, lístia, konárov a iného odpadu z polí a záhrad. Vypaľovanie je zakázané v obci aj mimo nej. V prípade porušenia tohoto zákazu bude páchateľovi uložená pokuta . Biologicky rozložiteľný oodpad prosím odvážejte výhradne na kompostovisko za školu.


8.4.2024

Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparajú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ponúkaju šitie paplónov , vankúšov  rôznych rozmerov, podľa Vaších požiadaviek. Perie prídu zobrať k Vám domov a hotové výrobky zadarmo dovezú. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 267 750. Ku každej objednávke dostanete darček zdarma.


Jednota dôchodcov na Slovensku v Pribyline vás pozýva na výstavu záhradkárov, včelárov a ľudové umelecké remeslá do Trenčína vo štvrtok, t.j. 11. apríla 2024 s odchodom autobusu o 5,30 hod. z hornej zastávky a potom postupne zo strednej a nižnej zastávky..  Svoj záujem môžete nahlásiť do stredy Janke Zaťkovej  prípadne Vierke Bobríkovej.


5.4.2024

Oznamujeme občanom, že pri predajni Jednota sme zrušili  1100 l kontajner na plasty. Žiadame občanov, aby plasty už do pergôl neodnášali, ale aby využívali odvoz plastov od rodinných domov, ktorý sa vykonáva každý druhý utorok. Žlté nádoby na plasty si môžete zakúpiť na obecnom úrade.  


27.3.2024

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že v utorok 2.4.2024 uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční od 15:30 hod. do 16:10 hod. pri dome služieb.  Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky. Vykupujú aj použitý kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.


Liptovská vodárenská spoločnosť oznamuje , že bude vykonávať okrem pravidelných odpočtov vodomerov  a výmeny vodomerov aj nepravidelné kontroly odberných miest. Zamestnanci, ktorí Vás navštívia:

- musia mať pri návšteve služobný odev s logom,

- musia sa preukázať služobným preukazom,

- nikdy nevyberajú od zákazníkov žiadne peniaze


21.3.2024

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok 25.3. 2024 o 17:00 hod. v predásli Kultúrneho domu v Pribyline.


8.3.2024

Vo veku nedožitých 75 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan Dušan Baláž. Posledná rozlúčka bude v nedelu 10.03.2024 o 14:00 hod. v Evanjelickom kostole v Pribyline. Česť jeho pamiatke.


6.3.2024

Oznamujeme občanom, že plánovaná skúška sirény sa uskutoční v piatok 8. septembra 2023  o 12:00 hodine dvojminútovým stálym tónom sirény.


JARNÝ ZBER STARÉHO TEXTILU A ŠATSTVA

ZBIERA SA: nepoškodený čistý textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky, páperové paplóny a vankúše.

NEZBIERA SA: staré plesnivé textílie, stará poškodená obuv, koberce, matrace, obyčajné paplóny.

BALENIE: v uzavretých plastových vreciach.

MIESTO ZBERU: Starý obecný úrad v Pribyline, prevádzka dopravy - Ulica Emila Janotku 60/51.

ČAS ZBERU:

v pondelok (mimo sviatkov) v čase 14:45 – 15:00 hod.

v období 11. marec 2024 - 8. apríl 2024.“


4.3.2024

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 5.3.2024 . Vrecia alebo žlté nádoby vyložte pred rodinný dom do  6:30 hod.


Upozorňujeme , že ak vyložíte odpad v nesprávne označenej zbernej nádobe, tak zamestnanci zberovej spoločnosti nevedia, že ho majú vysypať.

Správne farby sú: Žltá na PLASTY,Modrá na PAPIER , Čierna na KOMUNÁLNY ODPAD.             

Pokiaľ už vlastníte nádobu inej farby, musí byť označená veľkým nápisom PLAST, PAPIER alebo KOMUNÁLNY ODPAD, ktorý je čitateľný, nezmazateľný a umiestnený na viditeľnom mieste.


Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina oznamuje svojím členom, že rokovanie valného zhromaždenia sa uskutoční v sobotu 9.marca 2024 v Kultúrnom dome. Prezentácia členov je od 9:00 hod. do 10 :00 hod. začiatok rokovania je o 10:00 hod.


28.2.2024

Stredoslovenská distribučná oznamuje , že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej siete bude prerušená distribúcia elektriny  v piatok 01.03.2024 od 8:30 hod. do odstránenia poruchy  na uliciach Emila Janotku od s.č. 1 po s.č. 24, na  ulici Tichej s.č. 21, 358 a 359 na Záhumní od s.č. 339 po s.č. 356 ďalej na súpisných číslach 630, 1567, 9994 a 9996.


Dňa 01.03.2024 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Ponúka bezplatné zmeranie dioptrií a očného tlaku a nové okuliare vovýhodných cenách. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste, v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.


15.2.2024

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 19.2.2024 od 09:00hod  do 09:45hod. v priestoroch obecného úradu  ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti.Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou.


12.2.2024

Oznamujeme občanom, že odvoz papiera z domácností sa uskutoční zajtra 13.2.2024.

Vrecia alebo modré nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.

Upozorňujeme, že papier musí byť suchý. Premočením sa surovina znehodnotí, preto pracovníci zbernej spoločnosti mokrý papier neodvezú.


9.2.2024

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina oznamuje svojím členom, že rokovanie valného zhromaždenia sa uskutoční v sobotu 9.marca 2024 v Kultúrnom dome. Prezentácia členov je od 9:00 hod. do 10 :00 hod. začiatok rokovania je o 10:00 hod.


31.1.2024

Milí občania, 3.februára FAŠIANGOVá ZABÍJAČKA  pri kultúrnom dome začína. Pre všetkých vás pripravíme zabíjačkové dobroty, príďte – nech sa môžeme spolu tešiť z fašiangovej soboty. Od jedenástej hodiny – podávať sa  budú klobásky aj jaterničky a k tomu pridáme aj domácej kapustičky. Neuniknite fašiangovej horúčke ani o vlások – už teraz sa na Vás teší

Váš KLÁSOK.


25.1.2024

Vedúca pošty oznamuje, že  v piatok 26.01.2024 bude pošta zatvorená.


24.1.2024

Milí občania, zaveste starosti na kľučku a majte s Divadelným súborom KLÁSOK FAŠIANGOVÚ HORÚČKU. A kedy sa splní fašiangový sen? 27. január 2024 je ten deň.

Fašiangový sprievod veselý od deviatej kráčať dedinou bude videný! Čakajte ich naladení pred bráničkou na priedomí


Rezort pri jazere Podbanské  hľadá budúcich kolegov s chuťou pracovať v gastronómii alebo hoteliérstve na tieto pozície:

chyžná, čašník, čašníčka, kuchár,pomocná sila do kuchyne. Bližšie informácie Vám poskytnú na čísle 0947 901 202 alebo na adrese info@rezortprijazere.sk


22.1.2024

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 23.01.2024. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


17.1.2024

Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparajú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ponúkaju šitie paplónov , vankúšov  rôznych rozmerov, podľa Vaších požiadaviek. Perie príduzobrať k Vám domov a hotové výrobky zadarmo dovezú. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 267 750. Ku každej objednávke dostanete darček zdarma.


11.1.2024

Dňa 12.1.2024 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mimoriadna ponuka okuliarov za výhodné ceny.


8.1.2024

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 9.1.2024 bude pošta zatvorená.


Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 09.01.2024.

Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


20.12.2023

MUDr. Ambrózy oznamuje pacientom, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať od 27.12.2023 do 29.12.2023. V tomto čase nebude v ambulancii prítomná ani sestra . V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Ivančíková .


19.12.2023

Z dôvodu čerpania dovolenky bude kancelária obecného úradu v Pribyline od 22. decembra 2023 do 5. januára 2024 ZATVORENÁ


Srdečne Vás pozývame na otvorenie lyžiarskej sezóny v Podbanské SKI, ktoré sa uskutoční 23.12.2023.Príďte si k nám zalyžovať ešte pred Vianocami, pred oficiálnym otvorením. Tešíme sa na Vás 23.12.2023 od 8:45 hod. v Podbanské SKI.


18.12.2023

Obec Pribylina organizuje 20.1.2024 batôžkovú retro zábavu v kultúrnom dome v Pribyline . Vstupné je 15 € . Do tanca zahrá skupina NOVA. Predaj vstupeniek je do 20.12.2023 na obecnom úrade , po tomto dátume si môžete vstupenky zakúpiť na telefónnom čísle 0905 107 082.


Nadšenci volejbalu obce Pribylina v spolupráci s obcou Pribylina a ZŠ s MŠ J.Lajčiaka v Pribyline Vás pozývajú na  Vianočný volejbalový turnaj obce Pribylina. Turnaj sa uskutoční v piatok 29.12.2023 v telocvični ZŠ v Pribyline. Bližšie informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle 0903 242 370.


11.12.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 12.12.2023. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina zabezpečil autobus na sobotňajší pohreb sestry farárky Zlatice Adameovej v Partizánskej Ľupči. Kto má záujem o cestu autobusom na pohreb, nech sa nahlási u sestry farárky Eriky Pospíšilovej na t.č. 0918 828 347.- najneskôr do piatku do 12.00 hod.

6.12.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu odstránenia poruchy bude  zajtra 7.12.2023  od 8:45 hod. prerušená distribúcia elektriny    na ulici Emila Janotku č.72 na Hlavnej ulici od č. 148 po č. 273 , na Mlynskej ulici od č. 360 po č. 500 na Obecnej ulici od č. 384 po č. 397, na Okružnej ulici od č. 367 po č. 394, ďalej na č. 205, 381, 396, 490, 496 a 500. Predpokladaný termín obnovenia distubúcie elektriny je 13:00 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina zabezpečil autobus na sobotňajší pohreb sestry farárky Zlatice Adameovej v Partizánskej Ľupči. Kto má záujem o cestu autobusom na pohreb, nech sa nahlási u sestry farárky Eriky Pospíšilovej na t.č. 0918 828 347.- najneskôr do piatku do 12.00 hod.

5.12.2023

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 8.12.2023 o 17:00 hod. v predsáli kultúrneho domu.


Arriva Liorbus a.s. oznamuje cestujúcim, že od 10.12.2023 budú upravené cestovné poriadky autobusovej dopravy


4.12.2023

V stredu 6.12.2023  o 15 : 30 hod. pozývame všetky deti a rodičov  do predsália kultúrneho domu na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi.

O 15,30 hod. začína tvorivá dielňa , kde si deti vyrobia vianočné ozdoby, ktoré zavesia na vianočný stromček a  privítajú Mikuláša a jeho pomocníka

Anjelika aj Čertíka. Mikuláš, jeho pomocníci a všetky prítomné detičky spoločne rozsvietia vianočný stromček pred kultúrnym domom. Poplatok za tvorivú dielňu je 1 €.


1.12.2023

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pribylina srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na Adventný organový koncert pod vedením Metoda Rakara a Timey Reichelovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 3.12.2023 o 14.30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Pribyline. Vstupné je dobrovoľné.

Správa ciest upozorňuje občanov, že vyústenie dažďových zvodov z rodinných domov a iných nehnuteľností je vlastník povinný zabezpečiť na svojom pozemku. Vyústenie do cestného odvodnenia a na cestné teleso je neprípustné, v zimnom období by spôsobilo namŕzanie vozovky.

Správa ciest tiež vyzýva občanov, aby neparkovali na cestných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, pretože tým obmedzujú prejazdnosť vozidiel zimnej údržby“


Naša obec je zapojená do zbierky vianočných darčekov pre osamelých seniorov. Krabičky plné lásky môžete priniesť na obecný úrad do pondelka 4.12.2023. Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuli a na webstránke obce.


29.11.2023

MUDr.Ambrózy oznamuje pacientom že vo štvrtok 30.11.2023 nebude ordinovať. Sestra prítomná nebude. Súrne prípady prijme zastupujúca MUDr.Ivančíková.


20.11.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz papiera z domácností sa uskutoční zajtra 21.11.2023 .Vrecia alebo modré nádoby vyložte na viditelné miesto do 6:30 hod.


13.11.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 14.11.2023. Vrecia, alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


10.11.2023

V sobotu 11.novembra o 11.00 hod. si uctíme pamiatku padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne položením vlčích makov ku pomníku padlých na námestí v našej obci. Všetci občania ste srdečne vítaní.


31.10.2023

Dňa 3.11.2023 v piatok príde do našej obce ZOOM optika Bratislava . Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na predajnom mieste v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mimoriadna ponuka okuliarov za výhodné ceny.


30.10.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 31.10.2023. Vrecia, alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


26.10.2023

Dňa 25.10.2023 nás vo veku 78 rokov navždy opustila naša občianka Oľga Martanová. Posledná rozlučka bude s najbližšími príbuznými v Rožňave.


25.10.2023

Vedúca pošty oznamuje, že zajtra 26.10.2023 bude pošta zatvorená.


16.10.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 17.10.2023. Vrecia, alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


Vedúca pošty oznamuje, že zajtra 17.10.2023 bude pošta zatvorená.


13.10.2023

Vážení občania,pozývame vás na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti mesiaca úcty k starším v nedeľu 22. 10.2023 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v našej obci.V programe vystúpia deti zo základnej a materskej školy, hneď potom bude koncert  Jadranky. Vstupné na koncert je dobrovoľné.


2.10.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 3.10.2023. Vrecia alebo žlté nádoby  vyložte na viditieľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


29.9.2023

Obec Pribylina pripravuje mobilnú aplikáciu Rozana na odoberanie hlásení miestneho rozhlasu . Podrobnosti nájdete na webstránke obce ako aj na úradných tabuliach.


28.9.2023

Oznamujeme cestujúcim, že 1.10.2023 dochádza k úprave cestvoných poriadkov autobusovej dopravy. Pred cestou si overte čas odchodu vášho spoja.

Spoločnosť Brantner oznamuje, že v našej obci nebude vykonávať jesenný mobilný výkup papiera. Dôvodom je pokles výkupnej ceny druhotnej suroviny.


28.9.2023

Oznamujeme občanom, ktorí si objednali žlté a modré nádoby na odpad, že si ich môžu prevziať na obecnom úrade dnes do 16:00 hod, alebo v ďalších dňoch počas stránkových hodín. Cena nádoby je 28 € za malú nádobu a 41,40 € za veľkú nádobu.


25.9.2023

Vedúca pošty oznamuje, že v utorok  26.9.2023 a v piatok 29.9.2023 bude pošta zatvorená.


20.9.2023

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v pondelok 25.9.2023  o 17:00 hod. v predsáli Kultúrneho domu v Pribyline.


Oznamujeme občanom, že budeme vykonávať jesenný zber starého textilu a šatstva. Zber sa bude vykonávať v období od 11.9. do 22.9.2023. Vrecia s odpadom môžete priniesť každý pracovný deň v čase od 15:15 hod. do 15:30 hod. na prevádzku dopravy (starý obecný úrad).

Zbiera sa: nepoškodený čistý textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky, páperové paplóny a vankúše. Nezbiera sa : staré plesnivé textílie, stará poškodená obuv, koberce, matrace, obyčajné paplóny.


18.9.2023

Oznamujeme občanom, že zajtra 19.9.2023 sa uskutoční odvoz plastov z domácnosti. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


8.9.2023

Oznamujeme občanom, že plánovaná skúška sirény sa uskutoční v piatok 8.9.2023 o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény.


6.9.2023

Oznamujeme občanom, že žlté, alebo modré nádoby na odpad si môžete objednať na obecnom úrade už len do pondelka 11.9.2023.


Oznamujeme občanom, že budeme vykonávať jesenný zber starého textilu a šatstva.

Zber sa bude vykonávať v období od 11.9. do 22.9.2023. Vrecia s odpadom môžete priniesť každý pracovný deň v čase od 15:15 hod. do 15:30 hod. na prevádzku dopravy (starý obecný úrad).

Zbiera sa: nepoškodený čistý textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky, páperové paplóny a vankúše. Nezbiera sa: staré plesnivé textílie, stará poškodená obuv, koberce, matrace, obyčajné paplóny.


5.9.2023

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že od 4.9.2023 sú otváracie hodiny COOP Jednota v Pribyline nasledovné. Pondelok až piatok od 7:00 hod. do 17:00 hod. Sobota od 7:00 hod. do 12:00 hod. Nedeľa zatvorené. Tešíme sa na Vaše nákupy.


Oznamujeme Vám, že boli zmenené úradné hodiny obecného úradu v Pribyline. Štvrtok je nestránkový deň. Ostatné dni zostávajú nezmenené.


4.9.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 5.9.2023. Vrecia, alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


Oznamujeme občanom, že s posielaním sms správ na telefónne čísla máme technické problémy. Momentálne hladáme riešenie ako túto službu opäť zfunkčniť, prípadne zabezpečíme iné riešenie, aby ste mohli dostávať aktuálne informácie o hláseniach v miestnom rozhlasu. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.


ZOOM optika Bratislava oznamuje občanom, že v utorok  5.9.2023  príde do našej obce. Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mmoriadna ponuka okuliarov už od 24 € aj so sklami.


31.8.2023

Obec Pribylina Vás pozýva na rozlučku s letom, ktorá bude v sobotu 2.9.2023 od 14:00 hod. pred kultúrnym domom v Pribyline.  Priparevný je program pre deti aj dospelých a občerstvenie. V predsáli kultúrneho domu bude výstava o živote a diele M.R.Štefánika a výstava fotoobrazov Kriváňa fotografa Ľubomíra Schmidu.


Základná škola s materskou školou J.D.Matejovie  Liptovský Hrádok oznamuje žiakom, že slávnostný začiatok školského roku 2023/2024 bude dňa 4.9.2023 o 8:00 hod. pre žiakov 1.stupňa a o 9:00 hod. pre žiakov 2.stupňa.


30.8.2023

Oznamujeme čiateľom, že obecná knižnica bude dňa 30.8.2023 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


MUDr. Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že z dôvodu čerpania dovlenky nebude ordinovať od 4.9.  do 12 .9.2023. V súrnych prípadoch ho zastúpi MUDr.Ivančíková . Sestra bude prítomná.


Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparajú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ponúkaju šitie paplónov , vankúšov  rôznych rozmerov, podľa Vaších požiadaviek. Perie prídu zobrať k Vám domov a hotové výrobky zadarmo dovezú. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 267 750. Ku každej objednávke dostanete darček zdarma.


11.8.2023

Obec Pribylina Vás srdečne pozýva v sobotu 12.08.2023  do  autokempingu v Račkovej doline kde sa od  19,00 hod. začne  slávnostné ukončenie Národného  výstupu na Kriváň s kultúrnym program v rámci ktorého vystúpi aj  hudobná  skupina Leona


Oznamujeme občanom, že nám zberová spoločnosť znížila počet žltých 1100 litrových kontajnerov na PLASTY v pergolách v obci.

Táto úprava vyplynula zo zmeny legislatívy, ktorá nariaďuje vyseparované plasty a papier odvážať priamo od rodinných domov za účelom podpory triedenia odpadu.

Mnohí naši občania si už na nový pohodlnejší systém zvykli. Vyzývame aj ostatných občanov, aby plasty už do pergol neodnášali ale aby využívali odvoz od rodinných domov, ktorý sa vykonáva každý druhý utorok.

V prípade potreby vám žlté vrece vydáme na obecnom úrade.

Žlté a modré zberné nádoby na odpad pre občanov si budete môcť znovu objednať na obecnom úrade v jeseni.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí odpad dôsledne triedia – šetríme tým naše výdavky aj životné prostredie.


9.8.2023

Oznamjeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácností sa z technických príčin uskutoční v piatok 11.8.2023.


Oznamujeme občanom, že horský prechod Donovaly bude od 15.8.2023 do 16.8.2023 celkom uzatvorený. Autobusové spoje do Banskej Bystrice budú v tomto čase zrušené, alebo presmerované cez Martin.


7.8.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 8.8.2023 . Vrecia, alebo žlté nádoby vyložte na viditielne miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


Vedúca pošty oznamuje, že v stredu 9.8.2023 bude pošta otvorená len od 13:30 hod. co 17:00 hod.


10.7.2023

Vedúca pošty oznamuje, že zajtra 11.7.2023 bude pošta zatvorená.


Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 11.7.2023. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


6.7.2023

Dňa 05.07.2023 nás vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustila naša spoluobčanka Alena Záhradníková rod. Orčíková . Spievať sa bude v piatok 07.07.2023 o 16:00 hod. v Dome smútku. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 08.07.2023 o 14:00 hod. v Evanjelickom kostole v Pribyline . Česť jej pamiatke


4.7.2023

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nedostatku pracovných síl sa menia otváracie hodiny v predajni COOP Jednota v Pribyline nasledovne : PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK a PIATOK od 7:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu bude predajňa zatvorená. Vzniknutá situácia nás mrzí a zároveň ďakujeme za pochopenie. Stále platí ponuka voľných pracovných miest v našej predajni. Kolektív COOP Jednota.


3.7.2023

MUDr. Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že 6.7. a 7.7.2023 nebude ordinovať z dôvdu čerpania dovolenky. Sestra nebude prítomná. Zastupovanie v súrnych prípadoch zabezpečí MUDr. Ivančíková.


28.6.2023

ZOOM optika Bratislava oznamuje občanom, že dňa 29.6.2023  príde do našej obce. Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24 € aj so sklami.


27.6.2023

Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparajú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ponúkajú šitie paplónov, vankúšov  rôznych rozmerov podľa Vaších požiadaviek.  Perie prídu zobrať k Vám domov a hotové výrobky zadarmo dovezú. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 267 750. Ku každej objednávke dostanete darček zdarma.


26.6.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 27.06.2023. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6:30 hod.


23.6.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na

zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny dňa 26.06.2023

od 7:30 hod. do 19:30 hod. na ulici Dr. Jána Lajčiaka s.č. 123,141,143 a 149, na ulici Dr.Jána

Rumanna od s.č. 246 po s.č. 309, na Družstevnej ulici od s.č. 280 po s.č. 488, na Záhumní od s.č.300

po s.č. 338 a na súpisnom čísle 481.

 

Klub pribylinských turistov a lyžiarov,  Dobrovoľný hasičský zbor v Pribyline a Divadelný súbor KLÁSOK

pozývajú všetkých, ktorí majú záujem o krásny zážitok na pálenie Jánskej vatry na Stráni - Kopaniciach túto sobotu 24. júna 2023

Spoločné stretnutie a odchod po skupinách bude spred pohostinstva Líbik  o 19:30 h.

O 20:00 h si pripomenieme zvyky pálenia jánskych ohňov

Vatru zapálime o 20:15 h .

Pálenie Jánskej vatry organizujeme už po ôsmykrát. Všetci, ktorí ste pri ich prechádzajúcich páleniach boli, určite ste neoľutovali. Príďte preto v sobotu medzi nás. Tešíme sa na Vašu účasť, budete vítaní.


23.6.2023

Klub pribylinských turistov a lyžiarov,  Dobrovoľný hasičský zbor v Pribyline a Divadelný súbor KLÁSOK pozývajú všetkých, ktorí majú záujem o krásny zážitok na pálenie Jánskej vatry na Stráni - Kopaniciach túto sobotu 24. júna 2023

Spoločné stretnutie a odchod po skupinách bude spred pohostinstva Líbik  o 19:30 h. O 20:00 h si pripomenieme zvyky pálenia jánskych ohňov

Vatru zapálime o 20:15 h .

Pálenie Jánskej vatry organizujeme už po ôsmykrát. Všetci, ktorí ste pri ich prechádzajúcich páleniach boli, určite ste neoľutovali. Príďte preto v sobotu medzi nás. Tešíme sa na Vašu účasť, budete vítaní.


20.6.2023

MUDr.Ambrózy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať zajtra 21.06.2023 . Sestra nebude tiež prítomná. Zastupuje MUDr. Ivančíková


8.6.2023

Oznamujeme občanom, že plánovaná skúška sirény sa uskutoční v piatok 09.06.2023 o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény.


6.6.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz papiera z domácností sa uskutoční zajtra 06.06.2023.

Vrecia alebo modré nádoby vyložte na viditeľné miesto do 6,30 hod.


30.5.2023

Oznamujeme občanom, že kancelária obecného úradu bude zajtra 31.5.2023 z technických príčin zatvorená.

Čistiareň peria v Liptovskom Mikuláši ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparajú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ponúkajú šitie paplónov , vankúšov  rôznych rozmerov podľa Vaších požiadaviek. Perie prídu zobrať k Vám domov a hotové výrobky zadarmo dovezú. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 267 750 . Ku každej objednávke dostanete darček zdarma.


25.5.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny v obci Pribylina v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod. v týchto dňoch :  30.5.2023 (utorok) Ulica Dr. Jána Lajčiaka , Ulica Dr. Jána Rumanna , Družstevná ulica , Ulica Emila Janotku , Hlavná ulica , Na Plave, Tatranská ulica , Tichá ulica , Záhumnie  a 31.5.2023 (streda) Ulica Dr. Jána Rumanna, Hlavná ulica, Ulica Mateja Šuňavca, Mlynská ulica Obecná ulica , Ohradná ulica, Okrúžná ulica, Tatranská ulica, Tri vody.

Presný zoznam adries, kterých sa prerušenie dodávky elektriny týka, je zverejnený na stránke obce www.pribylina.sk v článku Oznámenie SSD o prerušení dodávky elektrickej energie v obci z 12.05.2023.


MUDr. Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že zajtra 26.5.2023 (piatok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Sestra nebude tiež prítomná.

Akútne stavy vybaví MUDr. Ivančíková


Pripomíname producentom odpadovej vody, že majú povinnosť do konca júna nahlásiť na obecný úrad spotrebu vody pre výpočet stočného


Hasiči DHZ Pribylina Vás pozývajú na tradičné stavanie mája v sobotu 27.5.2023 o 19,00 hod. na námestie obce.


24.5.2023

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 24.5.2023 ( streda) bude pošta otvorená iba v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod. a v piatok 26.5.2023 bude pošta zatvorená.


19.5.2023

Obec Pribylina príjme do zamestnania na letnú turistickú sezónu (júl- august) brigádnikov do Autokempingu v Račkovej doline na voľné pozície : kuchár, pomocná sila v kuchyni, čašník , upratovačka a údržbár. Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade . V prípade záujmu posielajte žiadosť + životopis na adresu pribylna@pribylina.sk.


15.5.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa uskutoční zajtra 16.5.2023. Vrecia alebo žlté nádoby vyložte na viditeľné miesto pred rodinný dom do 6,30 hod.


11.5.2023

Liptovská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch 12.5.-17.5.2023 vykoná odpočty vodomerov. Žiadame majiteľov rodinných domov , aby sprístupnili vodomerné šachty a priestory v kterých je umiestnený vodomer a odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle  0800 162 334.


Oznamujeme občanom, ktorí si na obecnom úrade objednali, žltú alebo modrú nádobu na odpad, že si ju môžu prísť prevziať na obecný úrad zajtra , tj. v piatok od 13,00 hod. do 15,00 hod. Prípadne v priebehu budúceho týždňa. Cena menšej nádoby je 28 € , cena väčšej je 41,40 €


10.5.2023

Vedúca pošty oznamuje, že v dňoch 11.5.2023 a 12.5.2023 bude pošta otvorená iba v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.


5.5.2023

Na stavebných pozemkoch IBV prebieha výstavba, navážanie a ukladanie akéhokoľvek materiálu v lokalite IBV Medzi záhradami je zakázané. Upozorňujeme občanov, že ukladanie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou je v zmysle  § 11 písm. c) Zákona NR SRč.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov považované za priestupok a za takéto konanie bude páchateľovi uložená pokuta.


4.5.2023

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  bude prerušná distribúcia elektriny dňa 10.05.2023 od 8,00 hod. do 15,00 hod. na Družstevnej ulici od súpisného čísla 280 po súpisné číslo 488, na Záhumní od súpisného čísla 300 po súpisné číslo 342 na ulici Dr. Jána Lajčiaka súpisné čísla  123, 141, 143, 149 a od súpisného čísla 246 po súpisné číslo 309, a tiež bude prerušená distriúcia elektriny na súpisnom čísle 481 a 483 .“


ZOOM optika Bratislava oznamuje občanom, že dňa 5.5.2023  príde do našej obce. Meranie zraku sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.

Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24 € aj so sklami.


Oznamujeme občanom, že schôdza chatárov bude v nedeľu 7.mája 2023 v Kultúrnom dome v Pribyline.


2.5.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz plastov z domácností sa z technických príčin uskutoční zajtra 3.5.2023 v skorých ranných hodinách.


28.4.2023

Vedúca pošty oznamuje, že v piatok 28.4.2023 bude pošta zatvorená.


Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.4.2023 bude zberný dvor otvorený od 8,00 hod. do 11,00 hod.


27.4.2023

Dňa 26.4.2023 nás vo veku 81 rokov navždy opustil náš spoluobčan Vladimír Bolvanský. Spievať sa bude v piatok 28.4.2023 o 16,00 hod. v Dome smútku. Posledná rozlučka so zosnulým bude v sobotu 29.4.2023 o 14,00 hod. v Evanjelickom kostole v Pribyline.

Česť jeho pamiatke


26.4.2023

Oznamujeme občanom, že sa začali vykonávať stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina“ .Projekt zahŕňa opravu Mlynskej ulice a výstavbu chodníka „ponad breh“ . Upozorňujeme občanov, že už nie je možný prechod po chodníku a v období máj –august 2023 bude uzavretá aj doprava na Mlynskej ulici.

Oznamujeme občanom, že zajtra 27.4.2023 sa uskutoční odvoz komunálneho odpadu z domácností


21.4.2023

Vážení občania, v  obci Pribylina je zavedený vrecový zber triedeného odpadu priamo z rodinných domov .

Vzhľadom k tomu, že postupne budeme redukovať počet kontajnerov na plasty a papier v pergolách, vyzývame občanov , aby viac využívali  službu odvozu odpadu od rodinných domov. V deň vývozu môžete pred rodinný dom vyložiť aj viac vriec, je možné namiesto vriec používať vlastné žlté a modré nádoby na separovaný zber, ktoré si  môžete  objednať na obecnom úrade za zvýhodnené ceny. Cena 120 litrovej nádoby na odpad je 28 Eur a cena 240 litrovej nádoby na odpad je 41 Eur. Nádoby si môžete objednať telefonicky na čísle 044/5293210 alebo   emailovej adrese  pribylina@pribylina.sk v termíne do 5. mája 2023


21.4.2023

Oznamujeme Vám, že cesta z Pribyliny do Liptovskej Kokavy bude z dôvodu rekonštrukcie mosta úplne uzavretá od soboty 22.4.2023 d 31.7.2023. Obchádza je možná, len cez Liptovský Hrádok


19.4.2023

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácnosti sa z technických príčin zajtra neuskutoční.


14.4.2023

MUDr. Ambrózy oznamuje svojim pacientom, že 17.4. a 18.4.2023 ( pondelok, utorok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ďalej tiež oznamuje, že v našej obci, už nebude ordinovať.


13.4.2023

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 17.4.2023 od 12:30 hod do 13:15 hod. v priestoroch obecného úradu ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje občanom, že v dňoch 17.4.-5.5.2023 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania – 26 vakcinačných dávok na 1 km2. Pre človeka je vakcinančná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu doporučujeme nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb psov počas vakcinácie a po dobu 14 dní od ukončenia leteckej pokládky.


11.4.2023

Vedúca pošty oznamuje, že  v stredu 12.4.2023 bude pošta otvorená od 8,00 hod . do 11,00 hod. a od 15,30 hod. do 17,00 hod.


Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnejsústavy bude  vo štvrtok 13.4.2023 prerušná distribúcia elektriny  na uliciach :  Dr. Jána Lajčiaka od súpisného čísla 57 po súpisné číslo 169, na ulici Dr. Jána Rumanna od súpisného čísla 261 po súpisné číslo 274, na ulici Emila Janotku od súpisného čísla 56 po súpisné číslo 70 , na Družstevnej ulici súpisné čísla 278,279 a 281, na Hlavnej ulici súpisné čísla 142, 144, 146 a 175, na Mlynskej ulici súpisné číslo 361 , na Okružnej ulici súpisné číslo 365.


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v nedeľu  9.4.2023 vo večerných hodinách zomrel náš spoloobčan Stanislav Jurík vo veku nedožitých 56 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 12.4.2023 o 14,00 hod. v Dome smútku v Pribyline. Česť jeho pamiatke


5.4.2023

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 6. apríla 2023 bude kancelária obecného úradu z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ


4.4.2023

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže.
Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.
Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Záujemcovia si tovar môžu zakúpiť dňa 4.4.2023 (utorok) od 14,50 hod. na predajnom mieste.


30.3.2023

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 5.4.2023 (streda) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční od 15,30 hod.  do 16,10 hod. pri dome služieb.

Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Vykupujú aj použitý kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť, alebo hygienické potreby. Spoločnosť

Brantenr Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 Eur, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.


28.3.2023

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 31.3. 2023 o 17,00 hod. v predsáli KD.


22.3.2023

Oznamujeme občanom, že v sobotu 25.3.2023 sa v predsáli KD  uskutočnia  voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Pribylina .Volebná miestnosť bde otvorená  od 7,00 hod. do 22,00 hod. Budeme voliť dvoch poslanov obecného zastupitelstva. Registorvaní  kadnidáti sú : Michal Forgáč -  SNS, Mgr. Michaela Hátašová – nezávislá kandidátka, Ivan Pallo - SNS , Ing. Dušan Strapoň – nezávislý kandidát a Diana Tomašíková – Hlas –sociálna demokracia.


9.3.2023

Dňa 10.03.2023 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na trhovom mieste, v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.


8.3.2023

MUDr.Ambrózy oznamuje svojím pacientom, že zajtra  (9.3.2023 ) bude ordinovať v našej obci od 13,30 hod


7.3.2023

Oznamujeme občanom, že vrecový zber plastov sa bude vykonávať v utorok 7.3.2023 od 6,30 hod.


2.3.2023

Dňa 28.2.2023 nás vo veku 77 rokov navždy opustil náš spoluobčan Vladimír Barbierik. Posledná rozlučka so zosnulým bude 3.3.2023 (piatok) o 14,00 hod. v Evanjelickom kostole v Lipt.Hrádku.


27.2.2023

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 28.2.2023 (zajtra) bude pošta zatvorená

24.2.2023

PSBU obce Pribylina , si vzhľadom na množiace sa prípady nelegálneho výrubu a krádeží dreva dovoľuje požiadať

o spoluprácu všetkých členov pozemkového společenstva a občanov. V prípade ak sa stanete svedkom nelegálního výrubu, alebo prepravy

dreva, kontaktujte bezodkladne políciu na čísle 158 a zároveň upovedomte pracovníkov pozemkového společenstva Ing. Michala Králíka na čísle 0907 579 766 ,alebo p.Beharku na čísle 0918 786 501. Tiež upozorňujeme všetkých obyvateľov Pribyliny , aby si kontrolovali svoje pozemky, nakoľko k neoprávneným výrubom dochádza aj na súkromných parcelách.


22.2.2023

Oznamujeme občanom, že budeme vykonávať zber starého textilu a šatstva.

Textil uložený v plastových vreciach je možné odovzdať na zbernom dvore pri Potravinách Šoporová v troch termínoch: v stredu 22.februára, 1.marca a 8.marca 2023 vždy v čase od 14:30 do 15:30.

Zbiera sa: nepoškodený čistý textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky, páperové paplóny a vankúše.

Nezbiera sa: staré plesnivé textílie, stará poškodená obuv, koberce, matrace, obyčajné paplóny.

Zatiaľ plánujeme zbierať starý textil 2 x ročne, na jar a v jeseni.“


17.2.2023<

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« jún » « 2024 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 00.06.2024
1
Dátum: 01.06.2024
2
Dátum: 02.06.2024
3
Dátum: 03.06.2024
4
Dátum: 04.06.2024
5
Dátum: 05.06.2024
6
Dátum: 06.06.2024
7
Dátum: 07.06.2024
8
Dátum: 08.06.2024
9
Dátum: 09.06.2024
10
Dátum: 10.06.2024
11
Dátum: 11.06.2024
12
Dátum: 12.06.2024
13
Dátum: 13.06.2024
14
Dátum: 14.06.2024
15
Dátum: 15.06.2024
16
Dátum: 16.06.2024
17
Dátum: 17.06.2024
18
Dátum: 18.06.2024
19
Dátum: 19.06.2024
20
Dátum: 20.06.2024
21
Dátum: 21.06.2024
22
Dátum: 22.06.2024
23
Dátum: 23.06.2024
24
Dátum: 24.06.2024
25
Dátum: 25.06.2024
26
Dátum: 26.06.2024
27
Dátum: 27.06.2024
28
Dátum: 28.06.2024
29
Dátum: 29.06.2024
30
Dátum: 30.06.2024