SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Upozornenie Správy ciest ŽSK na nelegálne zásahy do cestnej komunikácie a jej príslušenstva na cestách II. a III. triedy

pridané: 19.07.2023

V mesiaci apríl až jún tohto roku vykonali pracovníci SC ŽSK jarné a bežné prehliadky ciest II. a III. triedy v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok, pričom bolo zistené, že vznikajú nelegálne napojenia alebo odstavné plochy, a teda nie sú dodržané podmienky Zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikácia, kde $3b hovorí o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov, resp. spevnených parkovacích plôch, napr. pri rodinných domoch, obchodných prevádzkach, reštauráciách, autoservisoch, školách a pod.

Upozorňujeme občanov, že zásah do cestnej komunikácie alebo cestného príslušenstva, ktoré je v majetku ŽSK, podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu/schváleniu správcu pozemnej komunikácie, a to SC ZSK - TSU závod Liptov a zároveň povoleniu/rozhodnutiu príslušného Okresného úradu - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!

Nie je možné bez príslušných povolení zriaďovať parkoviská, odstavené plochy, prístupy na pozemky, robiť úpravy v odvodnení a vjazdoch do domov alebo prevádzok (zasypanie, prekrytie, osadenie inžinierskych sietí a iné) alebo na mostné objekty umiestňovať reklamné zariadenia, prípadne na nosiče dopravných značiek umiestňovať reklamné banery ani iné tabuľky!

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« máj » « 2024 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.05.2024
Dátum: 00.05.2024
1
Dátum: 01.05.2024
2
Dátum: 02.05.2024
3
Dátum: 03.05.2024
4
Dátum: 04.05.2024
5
Dátum: 05.05.2024
6
Dátum: 06.05.2024
7
Dátum: 07.05.2024
8
Dátum: 08.05.2024
9
Dátum: 09.05.2024
10
Dátum: 10.05.2024
11
Dátum: 11.05.2024
12
Dátum: 12.05.2024
13
Dátum: 13.05.2024
14
Dátum: 14.05.2024
15
Dátum: 15.05.2024
16
Dátum: 16.05.2024
17
Dátum: 17.05.2024
18
Dátum: 18.05.2024
19
Dátum: 19.05.2024
20
Dátum: 20.05.2024
21
Dátum: 21.05.2024
22
Dátum: 22.05.2024
23
Dátum: 23.05.2024
24
Dátum: 24.05.2024
25
Dátum: 25.05.2024
26
Dátum: 26.05.2024
27
Dátum: 27.05.2024
28
Dátum: 28.05.2024
29
Dátum: 29.05.2024
30
Dátum: 30.05.2024
31
Dátum: 31.05.2024
Dátum: 32.05.2024
Dátum: 33.05.2024